Elektryk a elektronik - co różni zawody

2019-07-16

Choć brzmią bardzo podobnie, elektryk i elektronik to dwa odrębne stanowiska. Czym się różnią i co je łączy? A także które z nich może być bardziej atrakcyjnym wyborem zawodowym?


Co robi elektryk

 

Zacznijmy od obowiązków i umiejętności elektryka. Zgodnie z syntezą zawartą w klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, osoba wykonująca ten zawód: „montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych”. Mówiąc całkiem dosłownie, praca elektryka to praca pod napięciem i w związku z tym może być niebezpieczna, dlatego wymaga się od niego posiadania stosownych uprawnień i odnawiania ich co 5 lat.

 

Obowiązki elektronika


Synteza zadań elektronika z cytowanej wcześniej klasyfikacji brzmi: „instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.”

 

Elektryk i elektronik – różnice

 

Praca elektronika zatem w pewnym stopniu pokrywa się z obowiązkami elektryka, jednak o ile ten drugi specjalizuje się w instalacjach i urządzaniach elektrycznych – użytkowaniu energii – o tyle elektronik zajmuje się układami cyfrowymi, analogowymi i sprzętem elektronicznym, który tę energię wykorzystuje. Elektryk wykonuje swoje zadania nie tylko w zakładzie pracy. Ten zawód wiąże się z zadaniami w terenie, np. na placach budowy.  Mogą zdarzyć się też prace wysokościowe. Z kolei elektronik zazwyczaj realizuje obowiązki przy biurku, naprawiając czy modernizując sprzęt.

 

Ile zarabia elektryk, ile zarabia elektronik


Porównajmy medianę wynagrodzenia specjalistów w tych dwóch zawodach. Mediana to wartość pokazująca dokładnie centrum zbioru i oznacza, że połowa osób zarabia więcej, a połowa mniej niż wynosi mediana. Zatem miesięczna pensja elektryka netto to 2832 zł, natomiast elektronika – 3725. Różnica jest spora i uwypukla się jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 25% najlepiej opłacanych elektroników otrzymuje 4693 zł, podczas kiedy taka sama grupa elektryków 3397 zł.

Analizując finansowy aspekt obu zawodów warto jednak sprawdzić, jakie zapotrzebowanie na elektryków, a jakie na elektroników można zaobserwować w regionie. Są na pewno miejsca, w których więcej zarobić można jako elektryk, np. prowadzący własną działalność gospodarczą, dlatego jedynie na podstawie mediany trudno wskazać uniwersalną odpowiedź na pytanie, w którym zawodzie zarabia się więcej.

Przeczytaj także:

Skomentuj