Specjalista ds. marketingu - jak zostać, zakres obowiązków, zadania

2019-09-11

Osoba na stanowisku specjalisty ds. marketingu powinna być kreatywna, mieć zdolności organizacyjne i lubić pracować z ludźmi. Jakie warunki trzeba spełnić, by spróbować swoich sił w tym zawodzie? Jak wygląda codzienna praca specjalisty ds. marketingu?

 

Specjalista ds. marketingu – zadania

 

Specjalista do spraw marketingu pełni bardzo odpowiedzialną rolę w przedsiębiorstwie. To od jego umiejętności, wyczucia i znajomości branży w dużej mierze zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa.

 

Osoba na tym stanowisku opracowuje i wdraża plany marketingowe dotyczące oferowanych przez firmę usług czy produktów. Ponadto analizuje wyniki sprzedaży, przygotowuje i wdraża kampanie PR, dba o realizację polityki dotyczącej komunikacji z klientami, a także sprawne prowadzenie stron internetowych czy kampanii medialnych.

 

Specjalista ds. marketingu musi nieustannie monitorować rynek i szybko reagować na zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne i społeczne. Do jego obowiązków należy też rozliczanie budżetu trade marketingowego. Zwykle ściśle współpracuje z działem handlowym i PR.

 

Dyrektor marketingu – zakres obowiązków

 

Większe przedsiębiorstwa zatrudniają nie jednego, ale co najmniej kilku marketingowców. Ich pracę koordynuje dyrektor marketingu. Do jego głównych zadań należy planowanie polityki marketingowej firmy, wyznaczanie zgodnie z nią celów obejmujących zarówno poszczególne produkty (lub ich grupy) bądź usługi, jak i dotyczące całego przedsiębiorstwa lub należących do niego marek.

 

Dyrektor marketingu zleca badania rynku, w tym te dotyczące preferencji konsumentów (np. zewnętrznym firmom zajmującym się badaniem opinii). Analizuje działania konkurencji oraz dokonuje oceny efektywności własnej strategii, nieustannie ją ulepszając. Nadzoruje kanały dystrybucji i przebieg współpracy z agencjami reklamowymi i innymi zewnętrznymi wykonawcami.

 

Ponadto pełni funkcję reprezentatywną względem kluczowych klientów i instytucji. Do obowiązków dyrektora należy też zlecanie zadań działowi marketingu i nadzorowanie pracy podwładnych.

 

Specjalista ds. marketingu – jak zostać?

 

Od specjalisty ds. marketingu często wymaga się odpowiedniego wykształcenia – minimum szkoły policealnej o profilu marketingowym czy też ukończenia studiów na kierunku marketing, ekonomia lub zarządzanie. Kandydaci na stanowisko marketingowca powinni znać język angielski (a niekiedy również inne języki obce, w zależności od obszaru działalności firmy).

 

Niezbędne jest też swobodne posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi i specjalistycznymi programami komputerowymi. Istotny jest tu również staż pracy. Osoba świeżo po studiach zazwyczaj aplikuje na stanowisko młodszego specjalisty ds. marketingu, gdyż większość firm nie zaryzykuje powierzenia tak istotnej funkcji, jaką jest praca marketingowca, osobie bez doświadczenia.

 

W pracy marketingowca liczą się kompetencje miękkie, takie jak:
• samodzielność,
• doskonała organizacja pracy,
• zdolność analitycznego myślenia,
• pomysłowość,
• umiejętność oceniania ryzyka,
• poczucie odpowiedzialności za pracę,
• umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
• dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne,
• umiejętność prowadzenia negocjacji,
• zdolność do przejmowania inicjatywy,
• umiejętność efektywnej pracy w zespole.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj