Technik farmacji – zakres obowiązków, kompetencje, zarobki

2019-01-15

Technik farmacji


Obecnie w aptekach może nas obsłużyć farmaceuta lub technik farmacji. Czym różnią się te dwa zawody? Różnica dotyczy głównie poziomu wykształcenia oraz kompetencji. Farmaceuta, aby pracować w zawodzie, musi ukończyć pięcioletnie studia na uczelni wyższej, które zakończy obroną pracy magisterskiej. Technik farmacji natomiast jest zobligowany do ukończenia policealnego studium, które trwa dwa lata.

Kształcenie na takim kierunku obejmuje następujące dziedziny:

    • anatomia,
    • fizjologia,
    • farmakologia,
    • mikrobiologia,
    • analiza leków,
    • zdrowie publiczne,
    • psychologia,
    • podstawy prawa i ekonomii.

Zakończenie studium nie jest równoznaczne z otrzymaniem uprawnień wykonywania zawodu. Do tego trzeba jeszcze zdać specjalny egzamin, który przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Kolejnym etapem jest odbycie dwuletniego stażu w punkcie aptecznym bądź w aptece. W tym czasie praca technika farmacji musi odbywać się pod ścisłą kontrolą magistra farmacji. Ukończenie dwuletniego stażu daje technikom farmacji pełne uprawnienia do pracy w zawodzie.

Warto tutaj także podkreślić, że studium z zakresu technika farmacji nie jest łatwe. Wiąże się to z długimi godzinami nauki, ponieważ na każde laboratoria trzeba się przygotować. Oczywistym jest, że zakres wiedzy na studium będzie mniejszy, niż na pięcioletnich studiach farmaceutycznych.

 

Technik farmaceutyczny – zakres obowiązków


Zakres obowiązków technika farmaceutycznego różni się od zakresu obowiązków farmaceuty. Technik farmacji należy do jednego z zawodów regulowanych, co oznacza, że jego obowiązki są ściśle sprecyzowane.

Zgodnie z Art. 91.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne, technik farmaceutyczny po dwuletniej praktyce może wykonywać w aptece wszelkie czynności fachowe, które polegają na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu leków. Tutaj wyjątki stanowią leki, które zawierają silne substancje psychoaktywne oraz odurzające, a także substancje silnie działające, które są określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Technik farmaceuta – kompetencje


Technik farmaceuta może pracować w punktach aptecznych, w aptekach bądź w sklepach zielarsko-medycznych, w hurtowniach farmaceutycznych czy w laboratoriach. Nie może natomiast ubiegać się o posadę w przychodni lub w szpitalu.  Zawód ten zalicza się do zawodów włączonych do systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli technik farmacji zatrudniony jest w aptece, to może wytwarzać produkty medyczne, jednak wykonuje to zadanie pod kontrolą magistra farmacji. Technik farmacji powinien także informować pacjentów o tańszych zamiennikach, sporządzać zamówienia leków, które akurat skończyły się w aptece oraz sprawdzać terminy ważności medykamentów, będących na stanie apteki.

 

Technik farmaceutyczny – zarobki


Wielu młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej, zastanawia się, czy warto zostać technikiem farmacji. Mowa tutaj przede wszystkim o potencjalnych zarobkach. Niestety, w przypadku technika farmacji wynagrodzenie nie jest wygórowane. Z reguły waha się ono w granicach 2000 zł. Zarobki magistra farmacji są wyższe – 3000 do 5000 zł. Rozdźwięk ten spowodowany jest różnicą w poziomie wykształcenia.

Przeczytaj także:

Skomentuj