Bezrobocie po studiach? Jak naprawdę wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy?

 
Bezrobocie po studiach? Jak naprawdę wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy?

Jak radzą sobie absolwenci na rynku pracy?

 

Po jakim czasie absolwenci znajdują zatrudnienie?

 

Dla wielu maturzystów dużym problemem jest kwestia, na jakim kierunku kontynuować wykształcenie. W Polsce, w celu ułatwienia w podejmowaniu decyzji i monitorowania sytuacji absolwentów na rynku pracy, powstał rządowy program ELA (Elektroniczne Losy Absolwentów). W badaniu zastosowano podział na obszary tematyczne: nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz sztuki. Średnio okresy poszukiwania pracy na etat wahają się od 2,38 miesiąca w obszarze nauk ścisłych do 4,68 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (ostatnie dane dotyczą 2017 roku).

 

Po jakich studiach najtrudniej znaleźć pracę?

 

Biorąc pod uwagę średnie wyniki, to właśnie w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych okres poszukiwania pracy jest najdłuższy. Można jednak uszczegółowić kryteria wyszukiwania i sprawdzić, ile czasu zajmuje znalezienie pracy po skończeniu konkretnej uczelni, w wybranej formie (stacjonarnie, niestacjonarnie), z lub bez doświadczenia, w konkretnym województwie. Analizując dane programu ELA należy jednak pamiętać, że nie uwzględnia on danych osób, które pracują na umowę o dzieło lub na zasadzie samozatrudnienia. I tak na przykład w 2017 roku w województwie mazowieckim, po studiach stacjonarnych na inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Warszawskiej pracy etatowej szukało się ok 11,17 miesiąca, po historii sztuki na ASP w stolicy trwało to około 7,67 miesiąca.

 

Najmniejsze wynagrodzenie ogółem brutto dotyczy obszaru sztuki. Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie wyniosła 1889,64 zł.

 

Najlepsze kierunki studiów

 

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rok akademicki 2019/2020 rozpoczęło 424 tysiące studentów. Trzy najbardziej popularne kierunki to:
- informatyka (32 680 chętnych),
- psychologia (25 831 chętnych),
- zarządzanie (22 930 chętnych).

 

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, w programie ELA prym wiodą także kierunki informatyczne. To dziedzina, w której zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże, a wynagrodzenie często satysfakcjonujące i pozwalające żyć na wysokim poziomie.

 

Brak pracy po studiach – fakty czy mity?

 

Według danych Eurostatu, w roku 2018 wskaźnik zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym w wieku 25-64 lata wyniósł 85,8%, a dla Polski 88,7%. Dla niskiego poziomu wykształcenia te dane wynoszą odpowiednio 56,8% dla UE-28 a 43,1% dla Polski, natomiast dla średniego poziomu to 76,4% (UE-28) i 70,4% (PL).

 

Im wyższe wykształcenie, tym łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. Absolwent politechniki czy uniwersytetu ma więc duże szanse na znalezienie stałej pracy.

 

Praca po studiach – jak zacząć?

 

Wiele osób, chcąc zwiększyć swoje szanse u pracodawców, zatrudnia się już w trakcie nauki. Praca na studiach w wielu przypadkach to konieczny standard, który pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie. Jest także szansą na nawiązanie cennych kontaktów, wypróbowanie umiejętności w nowym środowisku. Podobną rolę odgrywają staże dla absolwentów i praktyki organizowane przez pracodawców.

 

Innym sposobem wejścia na rynek pracy jest wolontariat. Zaangażowanie w pomoc innym, samodzielność, umiejętności organizacyjne i radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach mogą stanowić cenne atuty w późniejszych rekrutacjach. Praca dla studenta w trakcie roku akademickiego może być dużym wyzwaniem, dlatego wolontariat stanowi ciekawą alternatywę.

 

Więcej artykułów "Studenci"

Polecane oferty