Wybrana kategoria

Bezrobocie po studiach? Jak naprawdę wygląda sytuacja absolwentów na rynku pracy?

2020-01-09

Jak radzą sobie absolwenci na rynku pracy?

 

Po jakim czasie absolwenci znajdują zatrudnienie?

 

Dla wielu maturzystów dużym problemem jest kwestia, na jakim kierunku kontynuować wykształcenie. W Polsce, w celu ułatwienia w podejmowaniu decyzji i monitorowania sytuacji absolwentów na rynku pracy, powstał rządowy program ELA (Elektroniczne Losy Absolwentów). W badaniu zastosowano podział na obszary tematyczne: nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz sztuki. Średnio okresy poszukiwania pracy na etat wahają się od 2,38 miesiąca w obszarze nauk ścisłych do 4,68 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (ostatnie dane dotyczą 2017 roku).

 

Po jakich studiach najtrudniej znaleźć pracę?

 

Biorąc pod uwagę średnie wyniki, to właśnie w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych okres poszukiwania pracy jest najdłuższy. Można jednak uszczegółowić kryteria wyszukiwania i sprawdzić, ile czasu zajmuje znalezienie pracy po skończeniu konkretnej uczelni, w wybranej formie (stacjonarnie, niestacjonarnie), z lub bez doświadczenia, w konkretnym województwie. Analizując dane programu ELA należy jednak pamiętać, że nie uwzględnia on danych osób, które pracują na umowę o dzieło lub na zasadzie samozatrudnienia. I tak na przykład w 2017 roku w województwie mazowieckim, po studiach stacjonarnych na inżynierii chemicznej i procesowej na Politechnice Warszawskiej pracy etatowej szukało się ok 11,17 miesiąca, po historii sztuki na ASP w stolicy trwało to około 7,67 miesiąca.

 

Najmniejsze wynagrodzenie ogółem brutto dotyczy obszaru sztuki. Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie wyniosła 1889,64 zł.

 

Najlepsze kierunki studiów

 

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rok akademicki 2019/2020 rozpoczęło 424 tysiące studentów. Trzy najbardziej popularne kierunki to:
- informatyka (32 680 chętnych),
- psychologia (25 831 chętnych),
- zarządzanie (22 930 chętnych).

 

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, w programie ELA prym wiodą także kierunki informatyczne. To dziedzina, w której zapotrzebowanie na pracowników jest bardzo duże, a wynagrodzenie często satysfakcjonujące i pozwalające żyć na wysokim poziomie.

 

Brak pracy po studiach – fakty czy mity?

 

Według danych Eurostatu, w roku 2018 wskaźnik zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym w wieku 25-64 lata wyniósł 85,8%, a dla Polski 88,7%. Dla niskiego poziomu wykształcenia te dane wynoszą odpowiednio 56,8% dla UE-28 a 43,1% dla Polski, natomiast dla średniego poziomu to 76,4% (UE-28) i 70,4% (PL).

 

Im wyższe wykształcenie, tym łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. Absolwent politechniki czy uniwersytetu ma więc duże szanse na znalezienie stałej pracy.

 

Praca po studiach – jak zacząć?

 

Wiele osób, chcąc zwiększyć swoje szanse u pracodawców, zatrudnia się już w trakcie nauki. Praca na studiach w wielu przypadkach to konieczny standard, który pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie. Jest także szansą na nawiązanie cennych kontaktów, wypróbowanie umiejętności w nowym środowisku. Podobną rolę odgrywają staże dla absolwentów i praktyki organizowane przez pracodawców.

 

Innym sposobem wejścia na rynek pracy jest wolontariat. Zaangażowanie w pomoc innym, samodzielność, umiejętności organizacyjne i radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach mogą stanowić cenne atuty w późniejszych rekrutacjach. Praca dla studenta w trakcie roku akademickiego może być dużym wyzwaniem, dlatego wolontariat stanowi ciekawą alternatywę.

 

Przeczytaj także: