Referencje – jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

 
Referencje – jakie są zasady przetwarzania danych osobowych?

Referencje to nic innego, jak opinia o kandydacie do pracy, którą najczęściej wystawia jego poprzedni przełożony. W dobie internetu portali społecznościowych, biznesowych, łatwo znaleźć kontakt do niemal każdego. Czy pracodawca może bez wiedzy osoby rekrutowanej zasięgnąć o niej opinii w dotychczasowym miejscu pracy, aby potwierdzić referencje? Czy zgoda kandydata jest bezwzględnie konieczna, a jej brak byłby naruszeniem zasad ochrony danych osobowych? Warto wiedzieć, jakie reguły obowiązują przy udzielaniu referencji dla pracownika.

 

Przetwarzanie danych osobowych w przypadku referencji

 

Referencje to dla kandydata prosty sposób na udowodnienie swoich umiejętności i kwalifikacji przedstawionych w CV, pokazanie się z dobrej strony. Zazwyczaj rekomendacje od pracodawcy pojawiają się na rozmowie kwalifikacyjnej lub po niej, przed podjęciem przez firmę ostatecznej decyzji, czy dana osoba zostanie zatrudniona.

 

Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może żądać od kandydatów w procesie rekrutacji podania zamkniętego katalogu danych.


Art. 221. brzmi:
§ 1 Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4– 6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

Kandydat, wysyłając CV, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Zwykle sam przedstawia rekruterowi referencje. Co jednak, gdy przyszły pracodawca chciały je osobiście potwierdzić? Samo przedłożenie rekomendacji z poprzedniego miejsca pracy, nie daje automatycznie rekruterowi prawa do skontaktowania się z osobą, która dokument podpisała. Wymagana jest do tego zgoda kandydata, a informacje, które mają zostać na jego temat przekazane, nie mogą wychodzić poza te objęte upoważnieniem.

 

Zalety referencji w procesie rekrutacji

 

Referencje mogą okazać się bardzo przydatne w procesie rekrutacyjnym. To prosty sposób, aby pozytywnie się wyróżnić. Pokazać, że jesteśmy osobami godnymi zaufania, pewnymi siebie i potrafiącymi utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi. Rekomendacja to łatwy sposób, aby wyróżnić się na tle innych aplikujących.

 

Taka opinia jest przydatna nie tylko dla kandydata do pracy. Zalety referencji dla firm dobrze znają też przedsiębiorcy, chcący zdobyć nowych klientów czy nawiązać współpracę biznesową.

 

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty