CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Treser psów, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za szkolenie psów i przystosowywania ich do funkcjonowania w określonych warunkach. Wiedza i umiejętności osób wykwalifikowanych w tym zakresie znajdują zastosowanie w tresurze psów cyrkowych, wykorzystywanych w produkcji filmów fabularnych, psów obronnych, psów-ratowników, zwierząt szkolonych do wykrywania narkotyków i innych substancji lub przedmiotów niebezpiecznych lub nielegalnych, a także psów obronnych. W zależności od charakteru danego szkolenia, jego efektem może być nauczenie zwierzęcia określonych trików cyrkowych, reakcji obronnych, czy rozpoznawania określonych substancji, etc. Szczególnym przypadkiem tresury psów jest ich przygotowanie do roli psa-ratownika lub przewodnika osób niewidomych. W tym przypadku na treserze spoczywa szczególna odpowiedzialność i znacząco wzrasta trudność prowadzonego przez niego szkolenia.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze tresera psów nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów, związanych z posiadanym przez nie wykształceniem. Konieczne jednak okazuje się odbycia adekwatnego szkolenia, organizowanego przez Związek Kynologiczny, Ośrodek Szkolenia Psów Policyjnych, lub inną jednostkę zajmującą się działalnością o podobnym charakterze. Szkolenie trwa przeważnie około dwóch lat i zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na doświadczenie posiadane przez kandydata i pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Osoby zainteresowane tresurą zwierząt powinny odznaczać się szczególną cierpliwością i powołaniem do pracy ze zwierzętami. Niezbędne okażą się w tym przypadku także odpowiednie warunki fizyczne i zdrowotne.


WARUNKI PRACY

Praca tresera psów, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, wiąże się z ciągłym przebywaniem w towarzystwie czworonogów, organizowaniem licznych treningów, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne ośrodki tresury zwierząt, a także instytucje różnego rodzaju, wykorzystujące potencjał psów w ratownictwie, służbie porządkowej, granicznej, etc.


ZAROBKI

Zarobki osoby zatrudnionej w tym charakterze rozpoczynają się przeważnie od kwoty 1600 złotych brutto i wzrastają, w zależności od posiadanego stażu i umiejętności.