NEWEST JOBS - Blacharz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Blacharz to osoba, która wykonuje i naprawia przedmioty i urządzenia z cienkiej blachy dla potrzeb przemysłu, a także instaluje wyroby w miejscu przeznaczenia. Poza tym blacharz wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia  i podwozia samochodów oraz kontaktuje się z klientami i przyjmuje zamówienia dla zakładu.


WYMAGANIA


Blacharz powinien posiadać wykształcenie zawodowe (2- lub 3-letnie) albo kurs organizowany przez Cechy Rzemiosł albo przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Osoba na tym stanowisku musi bardzo dobrze: odczytywać rysunki techniczne i wykonywać szkice niezbyt skomplikowanych elementów, dobierać blachy, klepać, oczyszczać je z korozji i tłuszczów. A także umieć trasować je z elementów blachy według rysunków i wzorników. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: odpowiedzialnością, także za drugiego człowieka (prace na wysokości), systematycznością, dokładnością oraz  posiadać zmysł koncentracji uwagi, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości.


WARUNKI PRACY


Miejscem pracy jest zakład pracy lub praca na powietrzu, w terenie. Blacharz pracuje w zakładach przemysłowych - w systemie ośmiogodzinnym lub sezonowo, jeśli wymaga tego praca - od marca do listopada.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA


Blacharz może być zatrudniony we wszystkich zakładach rzemieślniczych, np. zakładach samochodowych.

ZAROBKI


Zarobki tego pracownika kształtują się od 1200 zł do 5000 zł.

NEWEST JOBS - Blacharz

see more jobs for Blacharz