Wybrana kategoria

NEWEST JOBS - Aplikant

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Aplikant - osoba odbywająca aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, sądową, prokuratorską lub komorniczą. Aby ukończyć aplikację, należy przejść cykl szkoleniowy przewidziany programem aplikacji, trwający od 3 do 3,5 roku. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w urzędach, sądach, prokuraturach lub kancelariach prawniczych. Po zakończeniu aplikacji przystępuje się do egzaminu zawodowego, składającego się z części ustnej i pisemnej.


WYMAGANIA

Aplikant to najczęściej magister prawa, który ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce lub za granicą. W przypadku aplikacji kuratorskiej (potrzebnej do wykonywania zawodu kuratora sądowego) dopuszczalne jest posiadanie tytułu magistra pedagogiki, socjologii lub psychologii. Aplikant powinien charakteryzować się: nieskazitelnym charakterem, komunikatywnością, wytrwałością oraz kreatywnością. Ponadto musi korzystać z pełni praw publicznych.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy aplikanta są: urzędy, sądy, prokuratury lub kancelarie prawnicze. Aplikant przeważnie pracuje w stałych godzinach dnia, ale bywają odstępstwa od tej zasady. Osoba na tym stanowisku ma ciągły kontakt z ludźmi - zarówno z klientami, jak i współpracownikami.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu aplikant może szukać pracy w kancelariach prawniczych, sądach, prokuraturach, urzędach.


ZAROBKI

Miesięczne wynagrodzenie aplikanta wynosi 2446 zł. Niektórzy aplikanci otrzymują także benefity.

NEWEST JOBS - Aplikant

see more jobs for Aplikant