Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2020 roku – dane GUS

2020-07-02

Czy bezrobocie w Polsce rośnie, a ogólny stan gospodarki się pogarsza? Są to pytania, które w dobie pandemii koronawirusa zadaje sobie bardzo wiele osób. Warto sprawdzić, co na ten temat ma do powiedzenia Główny Urząd Statystyczny, który opublikował właśnie raport na temat stopy bezrobocia w I kwartale 2020 r. 

 

Bezrobotni: rejestracja w urzędzie pracy

 

Przypomnijmy, że GUS w badaniu wziął pod uwagę bezrobocie rejestrowane, obliczane na podstawie liczby osób rejestrujących się w urzędzie pracy. Dane pokazują, że pod koniec I kwartału 2020 r. było wyraźnie więcej bezrobotnych, a stopa bezrobocia była wyższa niż pod koniec IV kwartału 2019 r. W raporcie czytamy:

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2020 r. wyniosła 909,4 tys. osób (w tym 491,7 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w końcu IV kwartału 2019 r. o 43,1 tys. osób (tj. o 5,0%) oraz niższa o 75,3 tys. osób (tj. o 7,6%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

 

W porównaniu z grudniem 2019 r., w UP zarejestrowało się o 30,8 tys. więcej mężczyzn i 12,3 tys. więcej kobiet.

 

Bezrobotni: napływ i odpływ

 

Gdzie liczba bezrobotnych najbardziej się zwiększyła? W porównaniu do poprzedniego kwartału pod koniec marca 2020 r. największy wzrost bezrobotnych dotyczył województwa wielkopolskiego (o 9,2%), pomorskiego (o 8,6%), śląskiego (o 7,8%). Osób bez zatrudnienia przybyło we wszystkich województwach. Twórcy raportu zauważają jednak, że mimo to bezrobotnych w I kwartale 2020 r. było i tak mniej niż w analogicznym okresie w roku 2019 r. 

 

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej

 

Stopa bezrobocia dla całej Polski pod koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 5,4%. Struktura zatrudnienia w Polsce, jak również procentowy udział bezrobotnych w grupie osób aktywnych zawodowo, jest przy tym silnie zróżnicowany pod względem terytorialnym. Najwyższe bezrobocie zanotowano w województwach:

 • warmińsko-mazurskim (9,4%), 

 • podkarpackim (8,2%), 

 • świętokrzyskim (8,0%).

 

Z kolei najniższy wskaźnik bezrobocia dotyczył województw:

 • wielkopolskiego (3,1%), 

 • śląskiego (3,8%),

 • małopolskiego (4,3%).

 

Czy tym samym sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż w innych krajach wspólnoty europejskiej, szczególnie tych silniej dotkniętych pandemią koronawirusa? Eurostat podaje, że w marcu 2020 r. poziom bezrobocia ogółem w Unii wynosił 6,4% (w kwietniu – 6,6%). Dane pochodzą ze Światowej Organizacji Pracy i obejmują osoby, które nie są zatrudnione, poszukiwały pracy w ciągu ostatnich 4 miesięcy oraz są gotowe podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych 2 tygodni.

 

Niemniej również w tym wypadku należy wziąć pod uwagę duże różnice w poziomach zatrudnienia i bezrobocia w poszczególnych krajach. Przykładowo, bazując na danych pochodzących z tamtejszych urzędów pracy, stopa bezrobocia dla niektórych krajów w marcu 2020 r. wyniosła:

 • Niemcy – 3,5%, 

 • Hiszpania – 14.2%, 

 • Włochy – 8%, 

 • Grecja – 14,4%, 

 • Czechy – 3%. 

 

Poziom bezrobocia to nie jedyna dana, która pozwala ocenić stan gospodarki w danym regionie. Warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak inflacja a bezrobocie, popyt na pracę, średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw czy stan zatrudnienia. 

 

Read also: