Marzec 2018 - bezrobocie spadło 2018-04-10

Stopa bezrobocia w marcu 2018 roku wyniosła 6,6 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


W porównaniu z danymi GUS za luty stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc., natomiast w ujęciu rocznym o 1,4 pkt. proc. W lutym 2017 roku wynosiła bowiem równe 8 proc.

W marcu stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się we wszystkich województwach. Największy spadek (o 0,4 pkt. proc) odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach odnotowano spadek stopy bezrobocia w przedziale 0,1-0,3 pkt. proc. Najmniejsze bezrobocie w dalszym ciągu występuje w województwie wielkopolskim, a najwyższe – mimo sporego spadku w marcu – w warmińsko-mazurskim.

Na koniec marca w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,09 mln bezrobotnych. To o 33,2 tys osób (o 2,9 proc.) mniej niż w lutym.


„Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w marcu 2018 roku w porównaniu do stanu z końca lutego 2018 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: lubuskim - o 4,9% (o 1,3 tys. osób); zachodniopomorskim - o 4,0% (o 2,2 tys. osób); opolskim - o 3,8% (o 1 tys. osób) oraz warmińsko-mazurskim - o 3,7% (o 2,4 tys. osób)”, czytamy w komunikacie resortu pracy.

Pracodawcy zgłosili w marcu 2018 roku do urzędów pracy 147 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – to o 13,1 proc. (17 tys.) więcej niż w lutym.


Bezrobocie w Polsce spada nie tylko w w statystykach prowadzonych przez MPRiPS, ale także według danych Eurostatu, który opublikował raport na temat sytuacji na rynku pracy w UE w lutym. Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła wówczas 4,4 proc. - znacznie poniżej unijnej średniej, która kształtowała się na poziomie 7,1 proc.

Wynik 4,4 proc. stopy bezrobocia daje nam 7 miejsce wśród wszystkich krajów członkowskich UE.

Przypomnijmy, że różnica w wysokości stopy bezrobocia liczonej przez resort pracy i Eurostat wynika z przyjętych odmiennych metodologii obliczeń. Zgodnie z metodologią MPRiPS bezrobotni to wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy, a Eurostat za bezrobotnych uznaje osoby bez pracy, które są ją z stanie podjąć w ciągu 2 tygodni, a poszukują jej aktywnie co najmniej od 4 tygodni.

 

Read also:

Comment