Poradnik Praca 2018

107 FARMACEUTA ≥ APTEKARZ smetyki. Wachlarz stanowisk w tych firmach, na których farmaceuci się świetnie sprawdzają, jest bardzo szeroki. Wy- starczy wymienić tylko kilka możliwych ścieżek kariery: przedstawiciel medyczny lub handlowy, specjalista w dzie- dzinie rejestracji leków, specjalista opracowywania nowych preparatów czy kontroli jakości. Farmaceuci są również po- szukiwani przez hurtownie farmaceutyczne oraz firmy zaj- mujące się przeprowadzaniem badań klinicznych. 4. JAKIE KOMPETENCJE SĄ WAŻNE W PRACY FARMACEUTY? Systematyczność i dokładność na pewno należą do jednych z najważniejszych. Zawód farmaceuty wymaga ciągłego zdobywania wiedzy i bycia na bieżąco z nowymi preparata- mi leczniczymi, nowymi wytycznymi w medycynie, a także z częstymi zmianami w obowiązującym prawie farmaceu- tycznym. Umiejętności interpersonalne oraz empatia szcze- gólnie cenione są w pracy w aptece, gdzie kontakt z pacjen- tem jest bardzo ważną częścią pracy farmaceuty. 5. CO JEST DLA PANI NAJBARDZIEJ SATYSFAKCJONUJĄCE W PRACY? Na pewno każdy wracający do zdrowia, uśmiechnięty pa- cjent, który zajrzy do apteki, żeby podziękować za poradę, która mu pomogła. To miłe przeżycie, które uświadamia mi, jak ważną i dającą dużo satysfakcji pracę wykonuję. 1. JAK CIĘŻKA JEST DROGA FARMA- CEUTY DO UZYSKANIA TYTUŁU? Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym trwa- ją pięć i pół roku. Ostatni semestr to obowiązkowa praktyka w aptece, po której nabywamy prawo do wykonywania zawo- du farmaceuty w aptece. Studia farmaceutyczne wymagają systematyczności. Pro- gram przewiduje wiele zajęć praktycznych, szczególnie dużo czasu spędza się w laboratoriach chemicznych. Dużym plu- sem będzie ukończenie liceum o profilu biologiczno-che- micznym, gdzie program tych dwóch przedmiotów jest roz- szerzony, a liczba godzin lekcyjnych dużo większa. 2. CZY MOŻNA PRACOWAĆ W FARMA- CJI JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW? Łączenie studiów farmaceutycznych z pracą związaną z tym kierunkiem studiów nie jest łatwe do pogodzenia. Pomijając ilość pracy, jaką student musi wykonać na uczel- ni i w domu w związku z zajęciami i przygotowaniem do nich, dochodzi fakt braku możliwości pracy w aptece przed uzyskaniem prawa do wykonywania tego zawodu. Jedną z możliwości są staże zawodowe w firmach produkujących leki, suplementy diety oraz kosmetyki. Sama pod koniec studiów, gdzie liczba zajęć jest mniejsza niż na pierwszych semestrach, ukończyłam staż w firmie produkującej leki w dziale zajmującym się kontrolą jakości i opracowywaniem nowych postaci leków. Dało mi to możliwość skonfrontowa- nia wiedzy teoretycznej z praktyczną, a także możliwość po- znania jednej z dróg kariery, jaką mogłabym podążyć w przy- szłości. 3. JAK MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ KARIERA FARMACEUTY? CZY PRACA W AP- TECE TO SZCZYT MARZEŃ? Najwięcej miejsc pracy czeka na absolwenta farmacji w apte- kach, ale to niejedyna droga, jaką może podążać młody far- maceuta. Jedną z możliwości jest wspomniana wyżej praca w firmach wytwarzających leki, suplementy diety oraz ko- Agata Rzekanowska-Sieja mgr farmacji Wywiad przeprowadziła Aleksandra Wesołowska Redakcja Praca.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy