Wybrana kategoria

Inspektor dozoru technicznego – idealna praca dla inżyniera

2019-10-22

Duża różnorodność zadań, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i bardzo dobre warunki zatrudnienia czynią ze stanowiska inspektora dozoru technicznego jedno z bardziej interesujących obszarów pracy dla inżyniera. Na czym polega ta praca i jakie są jej konkretne wymagania i zalety? O tym i o innych zagadnieniach rozmawiamy z Piotrem Główką – Dyrektorem Departamentu Kadr w UDT.

 

Co to jest dozór techniczny? Na czym polega?


Każde urządzenie (np. winda, kocioł, żuraw, zbiorniki czy rurociągi itd.), aby działało prawidłowo i bezawaryjnie, a praca przy nim lub z jego wykorzystaniem była bezpieczna, musi być bezpieczne. Nad tym, by faktycznie tak było, czuwają Inspektorzy Dozoru Technicznego.

To, które urządzenia podlegają dozorowi technicznemu i w jaki sposób ten dozór ma przebiegać, jest określone Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz szeregiem rozporządzeń, które dotyczą konkretnych grup urządzeń.

 

Dlaczego warto dołączyć do zespołu UDT?

 

Kluczowym słowem w naszej organizacji jest „bezpieczeństwo”. Odnosimy je wprost do naszych działań związanych z bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych, ale również staramy się przekładać je na warunki pracy i klimat organizacyjny panujący w UDT w myśl hasła „Wspieramy rozwój. Dbamy o bezpieczeństwo”. Mając świadomość dużej konkurencji na rynku pracy inżyniera, staramy się być jak najbardziej dopasowani do wymogów środowiska, w którym działamy. Z jednej strony zapewniamy atrakcyjną ścieżkę rozwoju z adekwatnym wynagrodzeniem do stopnia zaawansowania wiedzy i doświadczenia pracownika, z drugiej zaś staramy się przedstawiać atrakcyjną ofertą świadczeń płacowych i pozapłacowych dla każdego zatrudnionego. Staramy się oferować pracownikom jak najlepsze możliwości rozwoju – stawiamy na szkolenia i bardzo często umożliwiamy zdobywanie unikalnych umiejętności/kwalifikacji.

Od pierwszych dni staramy się, aby pracownik wdrożył się w zakres zadań i poznał naszą rozległą organizację możliwie szybko, jednak nie ukrywamy też, że bezpieczeństwo publiczne wymaga, aby samodzielne wykonywanie obowiązków przez inspektora w terenie było poprzedzone gruntownym przygotowaniem.

 

Jakie wartości ceni Pan sobie w swojej organizacji?

 

Firma to ludzie, których muszą łączyć wspólne cele. Aby realizować wspólne cele konieczne jest współdziałanie i współpraca. Te wartości staramy się od początku wpajać naszym pracownikom. Wymagamy też dużej samodzielności, ponieważ inspektorzy, w związku z pracą na określonym obszarze, są zobowiązani do realizacji planu pracy, ale w godzinach ustalanych indywidualnie z klientem. Bardzo wielu inspektorów ceni sobie taką niezależność, ponadto bardzo często podkreślają, że praca w UDT to interesujące zajęcie ze względu na różnorodność i dostęp do unikalnej wiedzy. Staramy się budować kulturę organizacyjną opartą nie tylko na wiedzy eksperckiej i innowacyjności, ale również etyce i pozytywnej atmosferze pracy. Ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne duży nacisk kładziemy na kwestie systematycznego kształcenia i profesjonalizm zatrudnionych osób. Praca w UDT od pracownika wymaga otwartości i ciągłej oceny ryzyka przy realizacji obowiązków – decyzja inspektora o zatrzymaniu urządzenia lub instalacji to ogromna odpowiedzialność i wymaga dużej odporności na stres czy presję czasu.udt-oferty-pracy-final


 

 

Kogo najchętniej zatrudniłby Pan w swojej firmie?


Jako dynamicznie rozwijająca się organizacja do pracy poszukujemy studentów i absolwentów następujących kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo, energetyka, elektrotechnika, automatyka, mechatronika, metalurgia, administracja, ekonomia, prawo, informatyka, finanse. Co roku organizujemy programy stażowe dla studentów i absolwentów. Wiele osób po stażu pozostaje w naszej organizacji i mają szansę na realizację swojej kariery zawodowej w obszarze techniki i bezpieczeństwa publicznego.
Jednym z kluczowych wymogów podczas rekrutacji jest dobra wiedza merytoryczna, co często wiąże się z większym doświadczeniem zawodowym. Dlatego szukamy również profesjonalistów, ludzi z otwartą głową, którzy chcą pracować rzetelnie i jednocześnie wiedzą, że proces nauki trwa całe życie. Istotna jest dla nas otwartość na wiedzę, zaangażowanie i chęć rozwoju w wielu obszarach. Kandydaci, dla których technika jest pasją są szczególnie mile widziani.

 

Czy zatem człowiek z pokolenia Y czy Z, które wchodzi powoli na rynek pracy, będzie miał szansę na karierę w UDT?

 

Oczywiście. Staramy się naszą ofertę budować w sposób rynkowy – cały czas dopasowujemy wewnętrzne przepisy i regulacje do zmieniającego się otoczenia. W ostatnim czasie dla pracowników spoza grupy inspektorów stworzyliśmy możliwość skorzystania z tzw. homeoffice. Wkrótce do rekrutacji kandydatów do pracy będziemy wykorzystywać chatbota. Trudno nie wspomnieć o bardzo atrakcyjnej ścieżce pracownika laboratorium badawczego UDT (posiadamy laboratoria w Poznaniu, Warszawie i Krakowie) – kwalifikacje tego rodzaju są niezwykle poszukiwane na rynku pracy, a my dajemy to, co niezbędne do ich potwierdzenia, czyli doświadczenie przy badaniu bardzo różnych urządzeń i instalacji. Nasza organizacja dysponuje rozwiązaniami informatycznymi na poziomie korporacyjnym – pracownicy mogą pracować w chmurze i na urządzeniach mobilnych z dowolnego miejsca na świecie. Klienci mogą komunikować się z naszymi inspektorami za pośrednictwem elektronicznej platformy eUDT.gov.pl m.in. otrzymują decyzje podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Staramy się eliminować w ten sposób korzystanie z papieru i zwiększyć efektywność pracy. Jesteśmy w trakcie budowy kompleksowego programu propagującego wśród pracowników ekologiczne podejście i zdrowy tryb życia – na te aspekty zwracają nam uwagę właśnie młodzi pracownicy przychodzący do organizacji

 

Co Pan zatem ceni najbardziej w pracowniku?


Praca w UDT to konieczność zachowania bezstronności, obiektywizmu i transparentności. Praca ta wymaga od pracownika, by w każdej sytuacji stawiał bezpieczeństwo publiczne i obowiązujące normy i przepisy ponad interes osobisty. Uczciwość i lojalność zawodowa są konieczne, by móc pracować w UDT. Badanie techniczne, które prowadzi inspektor UDT, decyduje o tym, czy dane urządzenie może być użytkowane, czy konieczna jest modernizacja lub wymiana. Rzetelność przeprowadzenia badania jest kluczowa, by zapewnić bezpieczeństwo osobom korzystającym z urządzenia. Inspektor bierze na siebie odpowiedzialność za przeprowadzoną ocenę. Nasze dążenie do innowacyjności, wspieranie rozwoju i dbałość o bezpieczeństwo, wymaga otwartości na zmiany. Oczekujemy również zaangażowania – nasza oferta w zakresie zdobycia dodatkowych kwalifikacji, możliwości udziału w szkoleniach krajowych i zagranicznych jest naprawdę bardzo bogata. Osoba, która się zaangażuje na rzecz UDT, zyskuje trwałe podstawy (kwalifikacje) dla swojej kariery zawodowej.

 

3 najważniejsze zalety pracy inspektora dozoru to?


• Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
• Dostęp do nowoczesnych technologii i urządzeń wdrażanych w przemyśle
• Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników

 

Jak dostać pracę jako inspektor dozoru technicznego?

 

Rekrutacja na stanowisko inspektora dozoru technicznego prowadzona jest w centrali i oddziałach terenowych oraz biurach UDT. Od kandydatów oczekuje się wykształcenia technicznego i często doświadczenia zawodowego w obszarze przemysłu. Proces rekrutacji obejmuje rozmowy rekrutacyjne (z reguły dwie, przy czym drugie spotkanie prowadzone jest z kierownikiem działu, który będzie później przełożonym pracownika) oraz testy kompetencji. W procesie rekrutacji zwracamy szczególną uwagę na motywację kandydata do podjęcia pracy. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, ukierunkowanych na realizację ambitnych celów, otwartych na zdobywanie wiedzy, potrafiących budować dobre relacje z klientem, umiejących współpracować w zespole, w przypadku stanowisk technicznych wymagany jest stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości. W przypadku znalezienia właściwego kandydata oferujemy bardzo ciekawą pracę, pełną wyzwań i satysfakcji, stabilne warunki zatrudnienia, czytelne warunki wynagradzania i szereg dodatkowych korzyści, a przede wszystkim pozytywną atmosferę pracy i profesjonalne podejście ze strony współpracowników i przełożonych, w szczególności do pracowników rozpoczynających pracę.

 

W UDT pracuje ponad 1 800 pracowników:


• 1 300 inżynierów,
• 500 ekspertów jednostki notyfikowanej,
• 450 szkoleniowców,
• 300 rzeczoznawców i ekspertów,
• 200 audytorów.

 

udt-stopka

 

 

 

Przeczytaj także: