Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Kodeks inżyniera budownictwa

2019-09-27

1. Czy opuszczający obecnie mury uczelni młodzi inżynierowie są przygotowani do pracy w zawodzie? Jaka jest jakość kształcenia w budownictwie w Polsce?


Kilka lat temu Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła analizę programów nauczania. Polegała ona na porównaniu opracowanego, wzorcowego programu, który uwzględniał procentowy udział przedmiotów zawodowych i teoretycznych, z tymi, udostępnionymi przez politechniki. Wnioski płynące z badania pokazały, że jakość kształcenia w budownictwie jest bardzo zróżnicowana na poszczególnych uczelniach. Większość nie spełniała wymogów środowiska zawodowego.
Warto zwrócić też uwagę, że obecnie obserwujemy wyraźny niedobór osób, które pracują na budowie fizycznie, rzemieślników. Wynika to między innymi z likwidacji szkół przyzakładowych i państwowych szkół zawodowych.


2. Czy budownictwo to kierunek z przyszłością?


Budownictwo to działalność zawodowa, która zalicza się do najstarszych w dziejach cywilizacji. Najwcześniej też podlegała regulacjom. To świadczy o dużej skali odpowiedzialności i dużym znaczeniu społecznym. Kilka lat temu niedobór mieszkań kształtował się na poziomie ponad 1,5 miliona i nadal jest bardzo wysoki. Zapotrzebowanie w budownictwie będzie więc zawsze. W Polsce jest ono szczególnie duże. Nie ma więc obaw, że pracy w budownictwie zabraknie.


3. W ofertach pracy na Praca.pl pracodawcy oczekują od inżynierów budownictwa samodzielności, zaangażowania, sumienności, zorganizowania, odpowiedzialności. Jakie wg Pana są najważniejsze kompetencje miękkie inżyniera budownictwa?


Jest to zawód obarczony bardzo dużym stopniem ryzyka, ze względu na formalną odpowiedzialność spoczywającą na barkach nie tylko kierowników budowy, ale też projektantów. Warto też zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wypadkowości – ta na budowie jest wyższa niż np. w kopalniach. Praca inżyniera to bardzo często zmiana miejsca pracy, nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Podczas wyjazdów bardzo ważna w pracy inżyniera jest umiejętność odnalezienia się w odmiennych warunkach, środowisku. Tak więc zdolności interpersonalne, umiejętność dopasowania się do „koczowniczego” trybu życia oraz zdolności radzenia sobie ze stresem często będą decydowały o powodzeniu.
Budownictwo daje możliwość wyboru różnych form uprawiania zawodu – można zdecydować się na pierwszą linię frontu i budować albo schować się na stanowisku związanym z administracją. Wybierając budownictwo, warto ocenić swoje predyspozycje, łącznie ze sprawnością fizyczną, i odpowiednio pokierować swoją karierą.


4. Jaki powinien być inżynier przyszłości?


Inżynier, który odniesie sukces, powinien być przygotowany merytorycznie w obszarze mechaniki i pracy ustrojów konstrukcyjnych, znajomości materiałów i umiejętności ich oceny. Równocześnie ważne jest doskonałe opanowanie programów komputerowych, służących do rysowania i modelowania konstrukcji. Nie powinien zapominać też o wnikliwej obserwacji bieżącego postępu w dziedzinie materiałów i rozwiązań w kształtowaniu obiektów budowlanych i ustrojów nośnych. Oprócz tego ważna jest znajomość podstaw matematyki, biologii, chemii. Dokładając kompetencje miękkie i otwartość umysłu, powstaje szeroki wachlarz wymagań.


5. Co sprawia, że inżynier lubi swoją pracę? Jakie korzyści płyną z wykonywania tego zawodu?


W pracy inżyniera budowy nie ma rutyny. Każda budowa jest nowym wyzwaniem. Sama branża rozwija się dynamicznie – nowe programy komputerowe, materiały, sprzęt do oceny konstrukcji. To wszystko powoduje, że dla wielu inżynierów praca jest przygodą. Często rozwiązując różnego rodzaju problemy, inżynier czuje się jak detektyw – próbuje rozczytać z wizualnych wrażeń stan faktyczny. Jeśli się to uda, przynosi bardzo dużo satysfakcji.

Dr inż. Stanisław Karczmarczyk

Przeczytaj także: