Wybrana kategoria

Dlaczego warto organizować warsztaty strategiczne i jaka jest w nich rola działu HR?

2019-10-31

Warsztaty strategiczne – do czego służą?

 

Każda firma, by rozwijać się w branży, powinna opracowywać strategie ekspansji dopasowane do swoich możliwości i potrzeb. Metody przygotowania planów są różne, a jedną z nich są warsztaty strategiczne.

 

Na czym one polegają? To, mówiąc ogólnie, zebranie osób decyzyjnych w firmie, odbywające się co pewien okres (np. półrocze, rok), na którym analizuje się historię przedsiębiorstwa oraz wyznacza i precyzuje kierunki rozwoju. Zebrany w jednym miejscu zarząd oraz managerowie, liderzy zespołów przedstawiają sprawozdania ze swoich działań i w jednym miejscu debatują oraz opracowują zasady, na których opierać się będzie mapa do sukcesu firmy – plany finansowe, kadrowe, wizję przedsiębiorstwa itp.

 

Warsztat strategiczny – jak powinien wyglądać?

 

Forma warsztatów powinna być dopasowana do charakteru przedsiębiorstwa. Jednak można wyróżnić kilka podstawowych punktów, które są uniwersalne dla każdego spotkania (lub serii spotkań).

 

Po pierwsze należy opracować plan zebrania, wyznaczyć punkty oraz dokładnie określić cele, dla których przeprowadza się konkretny warsztat strategiczny – może to być na przykład modyfikacja strategii, określenie, jakie powinny być główne filary sukcesu, mapa myśli prowadząca do ich sformułowania. Te założenia należy przedstawić na początku zebrania, aby każdy miał jasność, w jakim kierunku ono podąża.

 

Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie dotychczasowych decyzji, działań i ocenienie, jakie konsekwencje przyniosły przedsiębiorstwu. Następnie jest czas na burzę mózgów, analizę SWOT i wszelkie inne techniki pomagające opracować optymalne dla przedsiębiorstwa rozwiązania.

 

Do elementów warsztatów strategicznych należy również dołączyć metody wdrażania planów, sposoby ich weryfikacji itp. Ważne jest także, by sporządzić raporty z takich spotkań, w jak najbardziej czytelnej formie, by w razie wątpliwości móc sięgnąć do wypracowanych założeń w każdym momencie.


Mapa sukcesu firmy – rola działu HR

 

Mogłoby się wydawać, że najistotniejsze segmenty przedsiębiorstwa to dział produkcji, sprzedaży, finansowy. Nie należy jednak zapominać, że każdy z nich tworzony jest przez ludzi – którzy mają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, plany i określone drogi rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by przy opracowywaniu strategii nie pomijać działu HR. Dysponuje on niezbędną wiedzą na temat kapitału ludzkiego w firmie. Dzięki niej będzie można najlepiej wykorzystać gromadzony w firmie potencjał i sprofilować go w kierunku nowej wizji przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj