Efektywny pracownik - czyli jaki?

2019-06-12

Efektywność pracy - definicja

 

Jak można opisać efektywność pracy? To określenie stopnia nakładu pracy włożonej w dane działanie oraz rezultat, jaki ona przyniosła. Może decydować np. o tym, czy dla firmy korzystne jest podtrzymywanie stanowiska, czy może jest ono już nieopłacalne i przynosi przedsiębiorstwu straty. Efektywność pozwala sprawdzić, czy uda się w wyznaczonym terminie zrealizować cele krótko i długoterminowe. Efektywność przedsiębiorstwa determinuje jego funkcjonowanie na rynku.

 

Efektywny pracownik - jakie znaczenie ma dla firmy?

 

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo to takie, które w umiejętny sposób wykorzystuje wszystkie posiadane zasoby - ludzkie i materialne. Zarządza nimi tak, by osiągać jak najlepsze wyniki (finansowe, czasowe, sprzedażowe itd.).

 

Efektywny pracownik to składowa sukcesu firmy. Jak sprawdzić, czy zatrudniony personel jest efektywny? Efektywność pracy pracownika określa z pewnością jego skuteczność. Jeśli wykonuje swoje obowiązki szybko, lecz niestarannie, nie osiągnie dobrych rezultatów. I odwrotnie - dokładna, ale zbyt czasochłonna realizacja zadania może doprowadzić do niekorzystnych dla firmy opóźnień.

 

Efektywny pracownik - jak go znaleźć?

 

Jak odnaleźć efektywnego pracownika? Czasem dobrze jest przyjrzeć się obecnej kadrze i dostosować do niej najlepsze metody zarządzania. Odpowiednio zmotywowany zespół będzie pracował nad zwiększeniem swojej operatywności, produktywności itd. Jeśli bardziej zaangażuje się w zadania i misję przedsiębiorstwa, będzie pracował nad tym, by się doskonalić pod każdym względem. Pomyśli o usprawnieniu procesów postępowania, poszerzy zakres wiedzowy na temat danego stanowiska lub opracowywanego zagadnienia…

 

Po motywacji, ważnym elementem wpływającym na efektywność pracowników jest komunikacja. Szybkie przekazywanie informacji, jasne określanie zasad, obszaru odpowiedzialności, zdawania niezbędnych raportów - to wszystko ma bardzo duże znaczenie dla skutecznego wypełniania strategii przedsiębiorstwa. Również dobra atmosfera w miejscu pracy ma wpływ na zwiększenie efektywności - nie trzeba skupiać się na rozwiązywaniu lub unikaniu konfliktów tylko nad wykonywaniem swojej pracy.

 

To są elementy, na które może wpłynąć przełożony, lider zespołu. Czy istnieje jednak zestaw cech, które z góry charakteryzują efektywnego pracownika? Z pewnością jest nim osoba godna zaufania - specjalista w swojej dziedzinie, którego nie trzeba sprawdzać, kontrolować. Umie zorganizować swoje zadania tak, by jak najlepiej wykorzystać osobisty potencjał. To również osoba sumienna, staranna – po której nie trzeba nic poprawiać. Potrafi rozpoznać swoje słabe strony i nad nimi pracować. Efektywny pracownik to również taki, który potrafi zakomunikować, że coś jest nie tak, jak powinno.

 

Już jedna taka osoba w grupie potrafi znacząco wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa. Jeśli uda się zebrać cały zespół efektywnych pracowników, to istnieje duża szansa, że ten sukces uda się utrzymać na długie lata.

Przeczytaj także:

Skomentuj