Wybrana kategoria

Pomieszczenie socjalne: obowiązki pracodawcy

2020-02-13

Większość z nas spędza w pracy około 8 godzin dziennie. W tym czasie wykonujemy obowiązki służbowe, ale też na przykład jemy czy robimy przerwy na kawę itp. Pracodawca ma zatem obowiązek nie tylko stworzyć odpowiednie warunki umożliwiające pracę, ale także umożliwić wypoczynek i zaspokajanie podstawowych potrzeb. Służą temu pomieszczenia socjalne dla pracowników.

 

Pomieszczenie socjalne w biurze – co to znaczy?

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków technicznych pomieszczeń socjalnych dostarcza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. dotyczące BHP. Informacje znajdziemy przede wszystkim w dziale V: Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej.

 

Czy zatem szatnia albo kuchnia w biurze są czymś niezbędnym? Na wstępie należy zaznaczyć, że nie wszystkie wymienione w dokumencie typy pomieszczeń muszą znajdować się w firmie. Jest to uzależnione od warunków pracy, liczby zatrudnionych i innych czynników, natomiast w przypadku niektórych pomieszczeń – np. palarni – ich zorganizowanie w przedsiębiorstwie jest całkowicie dobrowolne i zależy od woli pracodawcy.

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: rodzaje

 

W rozporządzeniu wymienione są następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
• szatnie (w tym: szatnie odzieży roboczej i ochronnej, szatnie podstawowe, szatnie przepustowe,
• umywalnie i pomieszczenia z natryskami,
• ustępy,
• jadalnie,
• pomieszczenia higieny osobistej kobiet,
• palarnie,
• pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej,
• pomieszczenia do ogrzewania pracowników.

 

Urządzenia higieniczno-sanitarne, które musi zapewnić pracodawca

 

Które pomieszczenie socjalne jest obligatoryjne? Jest to przede wszystkim toaleta oraz miejsce do spożywania posiłków. Jak czytamy w rozporządzeniu:

 

„Pracodawca zatrudniający do dziesięciu pracowników powinien zapewnić im co najmniej ustępy i umywalki, a także warunki do higienicznego przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej oraz do higienicznego spożywania posiłków. Jeżeli w zakładzie pracy takiego pracodawcy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące lub nie występują szczególne wymagania sanitarne, miejsca do spożywania posiłków, przechowywania odzieży oraz umywalki mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu”.

 

Warto zauważyć, że oddzielna jadania jest wymagana, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób lub wówczas, gdy podwładni są narażeni na kontakt ze środowiskiem chemicznym, promieniotwórczym, materiałami biologicznie zakaźnymi albo w przypadku prac szczególnie brudzących.

 

Ustęp z kolei musi znajdować się w odległości co najmniej 75 m od stanowiska pracy (lub 125 m, gdy prace są wykonywane na otwartej przestrzeni).

 

Przeczytaj także: