Wybrana kategoria

Zakładanie firmy szkoleniowej – od czego zacząć?

2019-11-19

Firma szkoleniowa – pomysł na biznes

 

W myśl przepisów przedsiębiorstwo oferujące kursy zawodowe, uzupełniające, szkolenia dla dorosłych czy inne formy kształcenia pozaszkolnego prowadzi tzw. pozostałą działalność oświatową. Jak otworzyć tego typu firmę?

 

Firma szkoleniowa – jak założyć, krok po kroku

 

Firma szkoleniowa nie jest szkołą w ścisłym sensie, ale działalnością gospodarczą, oferującą usługi szkoleniowe. By ją otworzyć, nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego czy nauczycielskiego. W niektórych przypadkach prowadzenie firmy szkoleniowej będzie wymagać uzyskania pozwolenia i spełnienia warunków określonych w dodatkowych przepisach (nieuwzględnionych przez Prawo przedsiębiorców oraz Prawo oświatowe). Kluczowe znaczenie ma tutaj tematyka oferowanych szkoleń (tj. tego, czy są prowadzone w zakresie jakiejkolwiek działalności regulowanej).

 

Szczegółowe wytyczne dotyczą między innymi (zgodnie z rządowym Serwisem informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy):
• podyplomowych kursów dla pielęgniarzy i położnych,
• firm szkoleniowych dla przyszłych kierowców,
• kursów dla kierowców z zakresu przewożenia substancji niebezpiecznych,
• szkoleń dotyczących zastosowania środków ochrony roślin.

 

Co więcej, jeśli firma szkoleniowa ma zamiar funkcjonować w publicznych strukturach (np. współpracować z urzędami pracy w ramach prowadzonych szkoleń dla bezrobotnych, na które może dostać dofinansowanie), wówczas niezbędne będzie też otrzymanie akredytacji właściwego pod względem lokalizacji kuratorium oświaty. Akredytacja może zostać przyznana po roku działalności firmy i po spełnieniu warunków dotyczących liczby godzin kształcenia, jakości oferowanych usług oraz materiałów dydaktycznych czy minimalnego wykształcenia kadry szkoleniowej. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w art. 118. Prawa oświatowego.

 

W przypadku prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych niezbędne jest też uzyskanie wpisu do rejestru wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Dodatkowo, jeżeli zamierzamy wydawać kursantom certyfikaty potwierdzające zdobycie uprawnień, firma musi zostać zatwierdzona przez właściwą organizację zawodową.

 

Własna firma szkoleniowa powinna zostać zarejestrowana jako działalność gospodarcza. Możemy wybrać dowolną formę prowadzenia działalności prócz spółki partnerskiej. Właściwym numerem PKD jest 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

 

Warto pamiętać, że firma szkoleniowa może być prowadzona jako zarobkowa działalność nieewidencjonowana. W tym przypadku jednak miesięczne przychody nie mogą być wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (przykładowo w 2019 r. nie mogą przekraczać 1125 zł).

 

Firma szkoleniowa – wzór biznesplanu

 

Firma szkoleniowa może prowadzić kursy stacjonarnie lub przez internet, udostępniając materiały w ramach e-learningu – wówczas trzeba doliczyć koszty związane ze stworzeniem i administrowaniem platformy szkoleniowej. W przypadku tradycyjnej placówki niezbędne jest natomiast wynajęcie lub kupno lokalu i przystosowanie go do charakteru prowadzonych zajęć. W miarę rozszerzania działalności dojdą wydatki na zatrudnienie kadry czy rozszerzenie oferty. W biznesplanie powinniśmy również uwzględnić koszt reklamy, zarówno internetowej, jak i realizowanej za pomocą plakatów, ulotek czy innych materiałów. Zgodnie ze współczesnymi standardami absolutnym minimum jest też stworzenie konta firmy na jednym z portali społecznościowych.

 

Firma szkoleniowa – czy warto?

 

Powodzenie firmy szkoleniowej zależy od wielu czynników. Na początku przebić się na rynku może być trudno, szczególnie, jeśli nasza firma będzie działać bez porozumienia z urzędami pracy, a jej oferta będzie ograniczona. Być może warto od razu pomyśleć o prowadzeniu kursów certyfikowanych oraz dotyczących popularnych zawodów (np. z branży IT). Zakres szkoleń powinien być dostosowany do zapotrzebowania miejscowego rynku pracy. Kursy biznesowe być może niekoniecznie sprawdzą się w małych miejscowościach, gdzie firm prowadzących taką działalność jest niewiele.

 

Szansę na sukces zwiększy:
• bogata oferta szkoleń (np. kursy certyfikowane, unikatowe, innowacyjne, dostosowane do zapotrzebowania w regionie),
• wysoka jakość kształcenia (najlepiej potwierdzona akredytacją kuratora oświaty),
• umowa z urzędem pracy (możliwość uzyskania dofinansowania w przypadku szkoleń zawodowych dla bezrobotnych),
• dobra reklama, zarówno tradycyjna, jak i online.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj