Wybrana kategoria

Od audytora do biegłego rewidenta

2019-09-30

Kiedy zaczynałem pracę, w realiach krakowskich była to jedna z niewielu tak atrakcyjnych opcji. Dzisiaj pojawiła się ogromna konkurencja ze strony sektora usług księgowych i finansowych, jednak kilkuletnie doświadczenie z audytem może być bardzo korzystne dla osoby wchodzącej na rynek pracy.

 

Co ma przed sobą osoba zaczynająca pracę w jednej z firm Wielkiej Czwórki, z których każda posiada duży dział audytu?


Po pierwsze jasno wytyczoną ścieżkę kariery. Mimo drobnych różnic w nazwach kolejnych pozycji w każdej z tych firm nowy pracownik ma przed sobą 2 lata pracy na stanowisku asystenta (asystent 1 i 2), 3-4 lata pracy na stanowisku seniora (semi senior/senior 1, senior 2, senior 3), wreszcie awans na menedżera. Do wyższych stanowisk: starszego menedżera, dyrektora czy partnera – wystarczy wspomnieć, że istnieją – dojdą bardzo nieliczni.


W dużym uproszczeniu asystent jako członek zespołu badającego sprawozdania finansowe zajmuje się zazwyczaj audytowaniem prostszych pozycji, np. środków trwałych czy należności, inwentaryzacjami. Senior jest szefem takiego zespołu, planuje badanie, sprawdza pracę wykonaną przez asystentów, sam audytuje bardziej skomplikowane pozycje bilansów czy rachunku wyników. Menedżer, oprócz kontrolowania seniorów, zajmuje się sprzedażą usług firmy. Awanse na kolejne stanowiska następują co roku. Oczywiście możliwe są awanse szybsze. Czasem zdarza się też rok bez awansu, co zależy od oceny pracy danego pracownika.

Drugim ważnym aspektem pracy w audycie jest możliwość zdobycia szerokiej i dość unikatowej wiedzy, często o zupełnie różnych przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Pojawia się tu dość znacząca różnica pomiędzy pracą w Warszawie a pracą w biurach w innych miastach Polski. W Warszawie, ze względu na dużą liczbę banków czy ubezpieczycieli, dużo łatwiej jest zostać specjalistą w jednym sektorze. Z kolei w biurach regionalnych ma się zazwyczaj możliwość poznania spółek działających w różnych sektorach. Dla mnie osobiście był to największy plus pracy w audycie – miałem do czynienia ze spółkami z sektora budowlanego, telekomunikacyjnego, hutniczego, motoryzacyjnego i energetycznego, których w inny sposób nie miałbym możliwości poznać.

Trzecim aspektem, który powinien być równie ważny dla osoby rozpoczynającej swoją drogę na rynku pracy, jest możliwość zdobycia wiedzy z zakresu księgowości i finansów. Obowiązkowe jest rozpoczęcie zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta, z czego warto skorzystać, bo praca w audycie znacznie to ułatwia. Zarówno roczna praktyka w zakresie rachunkowości, jak i dwuletnia aplikacja w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych pod kierunkiem biegłego rewidenta są elementem zwykłej pracy w audycie, bez konieczności szukania podmiotów, w których można by je odbyć. Nie zmienia to faktu, że zdanie 10 egzaminów, odbycie aplikacji oraz zdanie egzaminu końcowego zabiera kilka lat – mnie udało się po 6 latach – a krótko po ślubowaniu odszedłem z zawodu.

Chcący spróbować pracy w audycie powinni szczególną uwagę zwrócić na tzw. work/life balance, czyli równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W pierwszych latach pracy, gdy pracownik zaraz po studiach zazwyczaj nie ma jeszcze rodziny i wiążących się z tym obowiązków, ma się większą elastyczność. A trzeba wiedzieć, że z pracą w audycie, szczególnie w tzw. sezonie (styczeń – kwiecień), kiedy kumulują się badania sprawozdań finansowych po zamknięciu roku, wiąże się ogromna liczba nadgodzin, weekendów w pracy, wyjazdów i mieszkania w hotelach.

 

Dlatego warto pamiętać o tym, że praca to nie wszystko, a po kilku latach warto rozważyć odejście do spokojniejszej pracy. Ponieważ doświadczenie w audycie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe (o ile udało się je zdobyć) są wciąż cenione na rynku, będzie to ułatwione. Trudno wskazać optymalny moment na odejście, bo będzie on inny dla każdej osoby, ale wydaje się, że warto w audycie spędzić przynajmniej 3 lata, tak aby przynajmniej jeden sezon przepracować jako senior.


Doświadczenie w audycie daje solidne podstawy do przejścia na stanowiska takie jak główny księgowy, kontroler finansowy, specjalista/menedżer w sektorze usług księgowych/finansowych lub też samodzielnej działalności jako biegły rewident, o ile zdążyło się te kwalifikacje zdobyć.

Tomasz Mazoń
Financial Modelling Analyst, BP Europa SE Oddział w Polsce

Przeczytaj także: