List motywacyjny: nauczyciel – co powinien zawierać?

 
List motywacyjny: nauczyciel – co powinien zawierać?

Przeglądając ogłoszenia pracy w szkole, w wielu z nich można zauważyć wymaganie wysłania CV i listu motywacyjnego. O ile życiorys jest dość uniwersalny, o tyle list motywacyjny warto każdorazowo dostosować do konkretnej oferty pracy. Czytaj dalej i sprawdź, jaki układ treści zastosować, jak rozpocząć i jak zakończyć list motywacyjny.

 

Nauczyciel – jak wygląda list motywacyjny?


List motywacyjny to oficjalny dokument. Ma więc narzuconą formę. Pamiętaj, że możesz także wysłać list motywacyjny bez ogłoszenia. W takich przypadkach mówimy o podaniu o pracę. Jest ono nieco ogólniejsze od listu – nie odpowiada się bowiem na konkretne wymagania pracodawcy. Gdy szkoła aktualnie nie prowadzi naboru, poza uzasadnieniem swojej kandydatury na stanowisko nauczyciela w podaniu wnioskuje się o rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego/ utworzenie stanowiska.

 

List motywacyjny – szablon

 


Imię i nazwisko                                                                                                                  Miejscowość, data
nauczyciel i stopień awansu
(stażysta/ nauczyciel kontraktowy/ mianowany/dyplomowany)
dane kontaktowe
                                                                                                           Dane adresata listu (pracodawcy)


                                                                              List motywacyjny

 


Treść przedstawiająca motywację do podjęcia zatrudnienia na stanowisku.


                            Imię i nazwisko kandydata poprzedzone zwrotem grzecznościowym (Z wyrazami szacunku/ Z poważaniem)


klauzula RODO (małą czcionką na dole strony)


Co wpisać w treści listu motywacyjnego nauczyciela? Nie kopiuj informacji z CV, ale uzupełnij je i rozwiń. Odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie, dlaczego uważasz, że warto zatrudnić Cię w danej szkole, pokaż, że praca nauczyciela to dla Ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy.

 

Nauczyciel –  jak zacząć list motywacyjny?


Zastosuj zwrot grzecznościowy (Szanowni Państwo lub szanowna Pani Dyrektor/ Szanowny Panie Dyrektorze – jeśli kierujesz list bezpośrednio do dyrektora placówki), podaj, na jakie stanowisko i w jakiej szkole aplikujesz (wpisz  jej pełną nazwę).

Przykładowo:
Szanowna Pani Dyrektor, z przyjemnością przesyłam swoją kandydaturę na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Kowalskiego w Poznaniu.

 

Nauczyciel – jak zakończyć list motywacyjny?


List zwyczajowo kończy się zapewnieniem kandydata, że jest gotowy do uczestnictwa w kolejnych etapach rekrutacji. Można też wspomnieć, jaką formę kontaktu preferujemy, od kiedy możemy podjąć pracę. Całość kończymy, jak w wyżej widocznym szablonie, zwrotem grzecznościowym, podpisujemy swoim imieniem i nazwiskiem. Dokumenty aplikacyjne powinny mieć także klauzulę RODO, czyli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko nauczyciela… w…

Więcej artykułów "List motywacyjny"

Polecane oferty