CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Funkcjonariusz służby ochrony więziennictwa, nazywany w uproszczeniu strażnikiem więziennym jest zobowiązany do sprawowania ciągłego nadzoru nad osobami osadzonymi w danej placówce. Funkcjonariusz ma prawo do natychmiastowego reagowania w przypadkach pogwałcenia regulaminu, przejawów agresji i przemocy ze strony osób pozbawionych wolności. W każdej z tego rodzaju sytuacji, strażnik więzienny ma także obowiązek powiadomienia o zajściu swoich przełożonych, a także złożenia raportu na ich ręce, ze szczegółowym opisem zdarzenia. Funkcjonariusz służby ochrony więziennictwa ma także zapewniać bezpieczeństwo osobom osadzonym w więzieniu, a także wszystkim osobom przebywającym na jego terenie. Wszystkie działania strażnika są określone w wewnętrznym regulaminie, którego bezwzględne przestrzeganie jest weryfikowane przez przełożonych. W obszarze uprawnień strażnika leży również możliwość sprawdzania celi i rzeczy osobistych osadzonych na terenie zakładu w poszukiwaniu niebezpiecznych narzędzi lub innych zabronionych przedmiotów.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze strażnika więziennego stawia się szereg wymogów formalnych, których wypełnienie jest konieczne do objęcia posady. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania co najmniej średniego wykształcenia; zawód wyuczony nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Drugim warunkiem jest obowiązek odbycia 3-miesięcznego kursu na funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa; skierowanie wystawia zakład penitencjarny, w którym dana osoba poszukuje zatrudnienia, a jego ukończenie jest przypieczętowane zdanym egzaminem. Do pozostałych wymogów oficjalnych należy kwestia niekaralności kandydata, oraz przejście testów psychologicznych. Do pracy w tym charakterze przyjmowane są osoby poniżej 35. roku życia, odznaczające się dużą tężyzną fizyczną i dużą odpornością na stres. Rozpoczęcie pracy jest poprzedzone szkoleniem z zakresu wewnętrznych norm i procedur, obowiązujących na terenie zakładu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy strażnika jest oczywiście obszar więzienia, w którym został zatrudniony. Praca strażnika więziennego wiąże się z dużym ryzykiem zawodowym i obecnością stresogennych sytuacji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku gwarantują zakłady penitencjarne na terenie całego kraju.


ZAROBKI

Zarobki strażnika więziennego to podstawowe 1553 złote, dodatek więzienny w wysokości 100 – 150 złotych, oraz ewentualne podwyżki z tytułu awansów. Istotnym atutem pracy w charakterze strażnika więziennego jest prawo do wcześniejszej emerytury.