Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Budowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik budowy jest to osoba czuwająca nad prawidłowym procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Pracownik ten reprezentuje wykonawcę. Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa jego prawa. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy, m.in.: kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych (np. roboty ziemnie, ciesielskie, montażowe oraz murowe), zarządzanie zespołem pracowników, przestrzeganie harmonogramu robót, terminowość oraz bieżąca współpraca i koordynacja z generalnym wykonawcą, rozliczanie okresowych przerobów, kosztów budów, prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy i nadzór nad jakością wykonanych robót.


WYMAGANIA

Kierownik budowy powinien posiadać wykształcenie wyższe budowlane oraz uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, a także prawo jazdy kategorii B. Poza tym, ważne jest też doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi i zarządzaniu pracownikami oraz dobrą znajomością pakietu Office. Pracownik powinien cechować się: analitycznym myśleniem, cechami przywódczymi oraz umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. A także musi być uczciwy, rzetelny, obowiązkowy i umieć organizować pracę zespołu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest plac budowy oraz biuro. Praca wiąże się z natężeniem kontaktów z ludźmi. Zawód ten wymaga dokształcania się, śledzenia zmian na rynku budowlanym. Kierownik budowy musi nosić, tzw. ubranie robocze, czyli kask, aby chronić głowę.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik budowy pracuje wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane.


ZAROBKI

Zarobki kierownika budowy zależą zazwyczaj od skali projektu i terminu. Pensja waha się od 3 tys. zł do 11 tys. zł brutto. Wykwalifikowany kierownik budowy zarabia około 13-15 tys. zł brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Budowy

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Budowy