Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Nadzoru Inwestycji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia pod kątem zgodności z harmonogramem i jakości pracy jednostek wykonawczych. Kierownik nadzoruje wykonawstwo inwestycji od momentu powstania planu jego realizacji aż do przekazania gotowego dzieła odbiorcy. Jest to stanowisko wiążące się z dużą odpowiedzialnością, osoba na nim obsadzona porównuje założenia zawarte w planach ze stanem faktycznym w oparciu o swoją wiedzę praktyczną, przepisy prawne, przepisy BHP i pozostałymi normami. Jest osobą odpowiedzialną za dopuszczanie zmian i odstępstw od pierwotnego planu i wprowadzanie stosownych poprawek do dokumentacji projektu. Dokumentację tę ma obowiązek porządkować i archiwizować. Kierownik ds. nadzoru inwestycji organizuje pracę własną i podległych sobie jednostek wykonawczych.


WYMAGANIA

Wymogi stawiane przed kierownikiem do spraw nadzoru inwestycji to wyższe wykształcenie techniczne ukierunkowane na specyfikę danego projektu, doświadczenie na stanowisku kierowniczym w branży budowlanej lub pochodnej, oraz znajomość języków obcych. Istotne jest także biegłe posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, samodzielność w organizowaniu pracy własnej i podwładnych, rzetelność i dyspozycyjność. W przypadku branży finansowej wymogi stawiane przez pracodawcę zawierają wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie w branży finansowej na stanowisku kierowniczym, znajomość aktualnych przepisów prawnych, a także znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.


WARUNKI PRACY

Kierownik do spraw nadzoru inwestycji jako główny organ kontrolny w zakresie poprawnej realizacji projektu jest obecny we wszystkich miejscach, w których zapadają decyzje dotyczące danej inwestycji, oraz tam gdzie jest ona realizowana. Kontaktuje się także z pozostałymi komórkami oddelegowanymi do realizacji inwestycji oraz podwykonawcami projektu. Ze wszystkich prowadzonych działań składa pisemne raporty.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarza oczywiście branża budowlana, a także finansowa - księgowość, audyt i podatki.


ZAROBKI

W zależności od branży i liczebności miasta, w którym dana osoba jest zatrudniona zarobki miesięczne na tym stanowisku zaczynają się od 3500 złotych miesięcznie i rosną.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Nadzoru Inwestycji

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Nadzoru Inwestycji