Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Zarządzania Projektami

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów prowadzonych działań (raporty końcowe). Zajmuje się też kontaktami firmy „na zewnątrz”, czyli współpracuje z podmiotami, które są potencjalnymi odbiorcami nowych usług, podwykonawcami, oraz uczestniczy w prezentacjach i szkoleniach na temat nowego projektu. W codziennej pracy jego przełożonym jest project manager lub bezpośrednio dyrektor działu.

WYMAGANIA

Na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu zarządzania lub kierunkowe dla branży, w której dany pracownik realizuje projekty. Kompetencje można podnosić poprzez studia MBA lub podyplomowe. Bardzo ważne jest też doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów (planowanie, realizacja i kontrola wykonywania zadań), zarządzaniu dostępnym budżetem oraz ocenie ryzyka, a także dobra znajomość języka angielskiego. Inne języki obce są dużym atutem.

Specjalista ds. zarządzania projektami powinien się też cechować m.in. zdolnościami do zarządzania zespołem, umiejętnościami negocjacyjnymi i analitycznymi, odpornością na stres, samodzielnością i odpowiedzialnością za wykonywane zadania. Praca wymaga częstych kontaktów z innymi ludźmi, więc niezbędna jest też dobra prezencja, wysoka kultura osobista i komunikatywność.

WARUNKI PRACY

Miejscem pracy specjalisty jest przede wszystkim biuro firmy, ale część obowiązków wykonywana jest „w terenie”, np. spotkania z kontrahentami czy podwykonawcami. Praca wiąże się ze znacznym natężeniem kontaktów z ludźmi, wymaga dużego zaangażowania i nastawienia „na cel”, gdyż za wyniki odpowiada się przez przełożonymi. Ponadto trzeba się liczyć z koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych oraz z tzw. zadaniowością – pracownik może być rozliczany z efektów swoich działań.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. zarządzania projektami może szukać pracy w firmach realizujących projekty IT (także z zakresu biznesu elektronicznego), telekomunikacyjne, finansowe oraz inwestycyjne, przede wszystkim z branży budowlanej. Nie musi być w nich jednak zatrudniony na umowę o pracę – niekiedy podpisuje tylko kontrakt na realizację danego projektu. Ma możliwość awansu zawodowego, np. na Project Managera.

ZAROBKI

Wynagrodzenie zależy od firmy oraz rodzaju realizowanego projektu, średnio jest to 3–5 tys. zł. Zdarzają się też przypadki, gdzie wynagrodzenie wzrasta do 10 tys. zł, a nawet przekracza tę kwotę. Do pensji dochodzą też służbowe narzędzia pracy, np. telefon, laptop czy samochód.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Zarządzania Projektami

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Zarządzania Projektami