CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dydaktyk medialny to zawód należący do grupy tak zwanych profesji przyszłości; wciąż mało popularnych, lecz z roku na rok oferujących coraz szersze możliwości zatrudnienia. Sytuacja ta jest coraz bardziej widoczna wraz z dynamicznym rozwojem e-learningu, czyli metody nauczania za pośrednictwem internetu. Dydaktyk medialny współtworzy platformę e-learningową nadając atrakcyjną i wydajną formę dla treści przekazywanych w ramach danego kursu lub szkolenia. Osoba zatrudniona w tym charakterze podejmuje więc obowiązki należące zwykle do kilku specjalistów – programisty, grafika, czy content managera, opracowując szatę graficzną platformy, układając i szeregując wedle tematyki i hierarchii ważności dane treści, łącząc je w wygodny sposób systemem odnośników i przygotowując interaktywne systemy porad, wskazówek i testów. Dydaktyk medialny często uczestniczy także w projektowaniu prezentacji multimedialnych i innych interaktywnych form, wykorzystywanych w tradycyjnym nauczaniu.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem, decydującym o możliwości podjęcia pracy w charakterze dydaktyka medialnego jest oczywiście kwestia posiadanego przez kandydatów wykształcenia. Nie istnieją wprawdzie wciąż oficjalne, spójne kierunki studiów lub szkół średnich, kształcących absolwentów w tym charakterze, jednak potencjalni pracodawcy preferują absolwentów kierunków technicznych – informatyki i temu podobnych. Niemniej istotne jest także doświadczenie w opracowywaniu platform e-learningowych lub podobnej działalności, związanej z programowaniem interaktywnych systemów przekazywania treści, etc. Zdolności projektowania grafiki komputerowej, oraz praktyczne umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne będą także konieczne.


WARUNKI PRACY

Praca dydaktyka medialnego realizowana jest w przeważającej części za pośrednictwem komputera i specjalistycznych środowisk programistycznych, graficznych, etc.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają w tym przypadku liczne organizacje, placówki oświatowe i firmy, zajmujące się prowadzeniem szkoleń i kursów e-learningowych.


ZAROBKI

Dydaktyk medialny zaangażowany w realizację wielu projektów może zarabiać nawet 8000 złotych brutto miesięcznie.