Lista stanowisk - Korepetytor

Polecane oferty - Edukacja / Nauka / Szkolenia

Korepetytor

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Korepetytor jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć indywidualnych lub w grupach, w zależności od zapotrzebowania. Zadaniem korepetytora jest poszerzenie wiedzy ucznia z danej dziedziny. W zakres jego obowiązków wchodzi również często pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie do sprawdzianów i prac pisemnych, pomoc w nauce do egzaminów.


WYMAGANIA

Korepetytor musi być osobą merytorycznie przygotowaną do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu (ukończone studia kierunkowe lub też rozległa praktyczna wiedza z danego przedmiotu). Niezbędne jest również przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne. Korepetytor powinien również charakteryzować się wiedzą z zakresu psychologii i metod uczenia się.
W pracy korepetytora ważne są również tzw. „umiejętności miękkie”, takie jak łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy czy cierpliwość.


WARUNKI PRACY

Cechą charakterystyczną pracy korepetytora jest dość duża samodzielność – często sam układa program zajęć dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów. Jednocześnie musi być on gotowy na pracę w niestandardowym wymiarze godzin (często popołudniami i w weekendy).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zapotrzebowanie na korepetytorów jest różne w zależności od przekazywanego obszary wiedzy. Z jego usług korzystają zarówno uczniowie na różnych poziomach edukacji szkolnej, jak i osoby dorosłe, które chcą zdobywać lub rozwijać swoje umiejętności. Korepetytorzy mogą świadczyć swoje usługi w ramach własnej działalności gospodarczej lub też podejmując współpracę z różnego typu firmami o profilu edukacyjnym.


ZAROBKI

Zarobki korepetytora są bardzo zróżnicowane i zależne od ilości uczniów oraz rodzaju wykładanego przedmiotu. Część korepetytorów łączy nauczanie w tej formie z inną aktywnością zawodową (często np. z pracą w różnego typu placówkach oświatowych czy działalnością naukową).

Lista stanowisk