NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Matematyk

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Matematyk jest osobą, której praca polega na ciągłym rozszerzaniu i doskonaleniu wiedzy w takich dziedzinach matematyki jak geometria, algebra i inne. Wiedza ta wiąże się z wieloma innymi działami nauki, dlatego też matematycy wielokrotnie wpływają na rozwijanie pozostałych dziedzin naukowych, poszerzanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, społecznych i kulturowych. Twierdzenia matematyczne używane są w tworzeniu algorytmów wykorzystywanych w informatyce, kodowaniu i dekodowaniu informacji, konstruowaniu planów inwestycyjnych, rachunków prawdopodobieństwa w różnego rodzaju grach losowych, obliczaniu statystyk i wielu innych zadaniach, związanych pozornie z innymi grupami zawodowymi. Dlatego też matematycy są przydatni w wielu branżach, zajmują się bardzo różnorodnymi zadaniami, ze względu na uniwersalny charakter posiadanej wiedzy i umiejętności. Alternatywną drogą jest praca naukowa na uczelni, lub dydaktyczna w instytucjach oświatowych.


WYMAGANIA

Matematyk jest osobą wykształconą na poziomie wyższym. Matematyka jest kierunkiem prowadzonym na politechnikach i uniwersytetach na terenie całego kraju, jego ukończenie skutkuje otrzymaniem tytułu inżyniera lub magistra. Dalsza praca naukowa skutkuje podwyższaniem swoich kwalifikacji i osiąganiem kolejnych stopni naukowych.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy matematyków mogą diametralnie różnić się między sobą, w zależności od charakteru pracy i miejsca zatrudnienia. W przypadku pracy dydaktycznej miejscem pracy będzie szkoła podstawowa, gimnazjum, lub liceum, ewentualnie jedna ze szkół technicznych lub zawodowych. W przypadku pracy naukowej będzie to uczelnia, na której matematyk prowadzi wykłady dla studentów, jednocześnie przygotowując swoje publikacje. W przypadku firm komercyjnych paleta dostępnych branży i stanowisk jest praktycznie nieograniczona, dlatego też warunki pracy będą w każdym przypadku zupełnie inne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla matematyków, jak wcześniej wspomniano, oferują jednostki oświatowe, kształcące na różnych poziomach, uczelnie wyższe publiczne i prywatne, firmy komercyjne i instytucje państwowe inne niż oświatowe.


ZAROBKI

Zarobki matematyka można określić jedynie na konkretnym przykładzie - nauczyciel matematyki w liceum zarabia od 2000 do 2700 złotych miesięcznie. Zarobki osoby odpowiedzialnej za analizę informacji statystycznych w dużej firmie mogą być wielokrotnie wyższe.