CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw informacji medycznej jest osobą gromadzącą i analizującą informacje dotyczące nowych produktów i usług pojawiających się na rynku medycznym. Informacje te przekazuje następnie odpowiedniej komórce do spraw marketingu i promocji firmy, w której jest zatrudniona. Specjalista ds. informacji medycznej jest więc researcherem wyspecjalizowanym w branży medycznej, dlatego też zawód ten jest ściśle z tą branżą związany i w niej też mogą zainteresowane osoby zatrudnienia poszukiwać. Research przeprowadzony przez specjalistę ds. informacji medycznej służy opracowywaniu nowych produktów odpowiadającym na najświeższe zapotrzebowanie ze strony klientów, umożliwia konkurowanie z firmami o podobnym charakterze prowadzonej działalności.


WYMAGANIA

Specjalista do spraw informacji medycznej musi orientować się w rynku produktów i usług skierowanych do lekarzy i personelu medycznego, co za tym idzie sam powinien legitymować się wyższym wykształceniem medycznym - to gwarantuje dogłębną znajomość realiów branży medycznej. Powinien znać języki obce i biegle posługiwać się komputerem, a także wyróżniać się szczególnymi predyspozycjami do kontaktów z klientami i przedstawicielami innych firm. Od specjalisty wymaga się przeprowadzania analiz pozyskanych informacji i składania raportów przed bezpośrednimi zwierzchnikami, powinien więc on posiadać umiejętność analitycznego myślenia.


WARUNKI PRACY

Przestrzenią roboczą specjalisty do spraw informacji medycznej jest przestrzeń biurowa firmy, w której został zatrudniony. Poza tym specjalista kontaktuje się z przedstawicielami firm produkujących i dystrybuujących leki i osprzęt medyczny. Zazwyczaj poza wynagrodzeniem otrzymuje służbowy telefon i przenośny komputer, niekiedy także służbowy samochód. Specjalista jest także obecny na wszelkich konferencjach i targach branżowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją dóbr skierowanych do środowisk medycznych, wydawnictwa literatury i czasopism fachowych, firmy farmaceutyczne, etc.


ZAROBKI

Zarobki specjalisty ds. informacji medycznej zaczynają się od 1500 złotych brutto miesięcznie i rosną w zależności od obrotów firmy i miasta, w którym się znajduje. Oczywiście na pensję ma także wpływ doświadczenie i zaangażowanie specjalisty.