Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Farmaceutyka / Biotechnologia

Biochemik
Praca biochemika łączy w sobie cechy nauk chemicznych i biologicznych, co w praktyce oznacza badanie związków chemicznych w organizmach żywych – roślin, zwierząt i ludzi. Zadania biochemika, zaangażowanego w działalności o różnym charakterze, mogą znacząco różnić się między sobą. Dla przykładu, osoba zatrudniona w tym charakterze może analizować zawartość krwi lub moczu w trakcie rutynowych badań, analizować zdatn...
Czytaj więcej...
Bioinżynier Genetyczny
Inżyniera genetyczna, jako dziedzina nauki, obejmuje obszarem swych zainteresowań ingerowanie w materiał genetyczny organizmów żywych. DNA dawcy jest przekazywane biorcy, celem modyfikacji jego własności dziedzicznych. Inżyniera genetyczna, pomimo wielu kontrowersji jest wciąż rozwijana i znajduje potencjalne zastosowania w wielu dziedzinach życia. Bioinżynieria genetyczna jest specjalizacją w zakresie biotechnologii i tak też wygląda...
Czytaj więcej...
Biotechnolog
Biotechnologia, jak wskazuje sama nazwa tej dyscypliny nauki, ma na celu spożytkowanie wiedzy biologicznej w różnorodnych dziedzinach przemysłu i opracowywanie technologii, wykorzystujących substancje organiczne. Biotechnolog jest osobą opracowującą te technologie, oraz wdrażającą je w obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu, a także modyfikującą, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, technologie i metody już istniejąc...
Czytaj więcej...
Farmaceuta
Farmaceuta jest to osoba, która wydaje leki za odpowiednią opłatą oraz sporządza leki recepturowe. Do zadań tego pracownika należy zarówno udział w wytwarzaniu leków na skalę przemysłową, jak i wykonywanie w aptece specyfików zgodnie z zaleceniami lekarza. A także musi wydawać leki za opłatą, udzielać porad dotyczących działania i stosowania leków, prowadzić dokumentację oraz monitorować działania niepożąd...
Czytaj więcej...
Kierownik Apteki
Kierownik apteki to osoba, która zarządza apteką. Kierownik apteki odpowiedzialny jest za: wydawanie, przechowywanie, oznakowanie i identyfikację środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, organizację pracy w aptece zapewniającą prawidłowe sporządzanie leków recepturowych, wytwarzanie leków gotowych i udzielanie informacji o lekach, prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece aptekarzy oraz te...
Czytaj więcej...
Kierownik Badań Klinicznych
Kierownik badań klinicznych jest osobą zatrudnioną w laboratorium i prowadzącą badania na potrzeby określonego projektu. Pierwszym zadaniem laboranta jest wykonanie serii prób, na badanym produkcie, substancji lub innym materiale poddanym badaniom. Drugą fazą procesu jest zbieranie otrzymanych rezultatów, analizowanie ich i porównywanie, celem wyciągnięcia wniosków. Wyniki serii prób laborant opracowuje i...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Informacji Medycznej
Kierownik do spraw informacji medycznej jest osobą odpowiedzialną za monitorowanie rynku branżowego ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się nowych produktów i usług. Osoba obsadzona na tym stanowisku gromadzi, analizuje i weryfikuje informacje przekazywane w mediach i publikacjach branżowych, by następnie przekazać je wewnętrznej komórce marketingowej. Kierownik do spraw informacji medycznej jest więc głó...
Czytaj więcej...
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
Wiodącym zadaniem kierownika hurtowni farmaceutycznej jest nadzorowanie działania hurtowni i prac magazynowych, prowadzonych w jej obrębie. Kierownik koordynuje prace podległego personelu w zakresie przyjmowania materiałów i kontrolowania ich zgodności z zamówieniami, a także ich przekazywaniem do odbiorców. Kierownik jest także osobą odpowiedzialną za zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania tych produkt...
Czytaj więcej...

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Farmaceutyka / Biotechnologia

zobacz więcej ofert pracy dla Farmaceutyka / Biotechnologia