Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kasjer bankowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


Zadaniem kasjera bankowego, jak sama nazwa stanowiska wskazuje, jest zapewnianie wysokiej jakości obsługi dysponencko-kasowej klientów, a więc obsługa rozliczeń finansowych (gotówkowych i bezgotówkowych) w obrocie krajowym i zagranicznym. Wśród wykonywanych zadań znajduje się obsługiwanie klientów w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych, wymiana walut, skup i sprzedaż czeków, kart, papierów wartościowych, obligacji Skarbu Państwa itp. Osoba ta sporządza również dokumenty kasowe, dba o odpowiedni stan gotówki, a jej nadmiary przekazuje do skarbca. W zależności od charakteru placówki praca kasjera bankowego wymagać może szerszego aspektu zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej obsługi powiększonej o dostosowanie odpowiednich rozwiązań do potrzeb klientów.


WYMAGANIA


Od kandydatów wymaga się minimum średniego wykształcenia. Preferowane jest wyższe o kierunkach ekonomicznych, bankowych, prawniczych oraz pokrewnych, a także doświadczenie w bankowości lub sprzedaży. Wymagana jest znajomość podstaw branży finansowej. Od osób zatrudnionych na tym stanowisku oczekuje się pogłębiania własnej wiedzy oraz stałego aktualizowania informacji z dziedziny finansów i bankowości. Podobnie jak w przypadku wszystkich zawodów wymagających bezpośredniego kontaktu z klientami wskazane jest posiadanie cech takich jak: komunikatywność, otwartość oraz odporność na stres.


WARUNKI PRACY


Kasjerzy bankowi poza pracą w warunkach określonych przez standardy danej placówki mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pozapłacowe. Wśród nich wymienić należy karty fitness, dodatkowe ubezpieczenie i prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA


Kasjerzy bankowi mogą liczyć na zatrudnienie w bankach, placówkach finansowych, kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz kantorach. W grę wchodzą wszystkie miejsca pracy, w których dokonuje się obrotu finansowego i obsługi klientów.


ZAROBKI


Zarobki kasjerów bankowych należą do niższych w tym sektorze. W zależności od wielkości miejscowości oraz placówki, a także zakresu obowiązków mogą oni liczyć na wynagrodzenie na poziomie 2000–3500 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kasjer bankowy

zobacz więcej ofert pracy dla Kasjer bankowy