Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Finanse / Bankowość

Agent Kredytowy
Agent Kredytowy to osoba, która ma za zadanie pozyskać jak największą ilość klientów, np. chcących wziąć kredyt, dla danej sieci bankowej. W obowiązku agenta jest, m.in.: utrzymywać kontakty z współpracującymi klientami, pozyskiwać nowych oraz zawierać umowy z klientami. A także powinien umieć opisywać i reklamować oferty produktywne (kredyty, konta, lokaty). WYMAGANIA Ag...
Czytaj więcej...
Agent OFE
Agent OFE - do jego głównych obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klientów, sprzedaż produktów finansowych, zawieranie umów ubezpieczeniowych oraz realizacja planów sprzedaży.WYMAGANIAAgent OFE powinien charakteryzować się: umiejętnością nawiązywania kontaktów, samodzielnością, wykształceniem średnim, wysoką motywacją do pracy i nastawieniem na...
Czytaj więcej...
Analityk Biznesowy
Analityk biznesowy - zajmuje się analizą projektu organizacji, przedsiębiorstw, instytucji rządowych. Ocenia także modele biznesowe oraz ich integrację z technologią. Zajmuje się kontrolą finansową wszystkich transakcji firmy. Do jego obowiązków należy: Współpraca z głównymi negocjatorami, przedstawicielami firmy oraz osobami decyzyjnymi w sprawach umów sprzedażowych, odpowiedzialność za zgodność procedur uznawan...
Czytaj więcej...
Analityk Finansowy
Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów inwestycy...
Czytaj więcej...
Analityk Kredytowy
Analityk kredytowy - ocenia zdolność i wiarygodność kredytową różnorodnych podmiotów. Do jego obowiązków zalicza się: ocenę ryzyka kredytowego firmy czy grupy firm z danej branży, przygotowywanie analiz branżowych i wniosków kredytowych, przygotowywanie dokumentacji kredytowej, analizę zdolności kredytowej, analizę przedmiotu kredytowania, współpracę z doradcami kredytowymi.WYMAGANI...
Czytaj więcej...
Analityk Systemowy
Analityk systemowy to osoba, która analizuje złożone problemy organizacyjne i strukturalne w formie modeli, do przetwarzania w technologii informatycznej. Osoba zatrudniona na danym stanowisku odpowiedzialna jest, m.in.: za uzgadnianie funkcjonalności systemów IT z udziałowcami projektu, gromadzenie i dokumentowanie wymagań, przygotowywanie analiz wykonalności, założeń realizacyjnych, analiz systemowych, a także za wspó...
Czytaj więcej...
Audytor
Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski. WYMAGANIA Audytor powinien legitymować się...
Czytaj więcej...
Bankowiec
Bankowiec to pracownik banku, który zajmuje się operacjami pieniężnymi. Jego praca polega na wykonywaniu różnorodnych czynności związanych z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych, zarówno wśród osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Celem jego pracy jest m. in. pozyskiwanie środków pieniężnych zarówno w złotych jak i w walutach obcych, a także opracowywanie takich pro...
Czytaj więcej...

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Finanse / Bankowość

zobacz więcej ofert pracy dla Finanse / Bankowość