Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Finansowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Obszar kompetencji kierownika do spraw finansowych jest bardzo szeroki. Jest to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu operacji finansowych przedsiębiorstwa lub instytucji, w której jest zatrudniona. W praktyce kierownik ds. finansowych nadzoruje wypłaty dla pracowników, spłaty kredytów, zakładanie lokat, otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od wierzycieli i spłatę należności wobec pożyczkodawców, i wiele innych czynności. Kierownik kontaktuje się również z instytucjami finansowymi w imieniu swojej firmy, zawierając umowy i porozumienia finansowe z upoważnienia dyrektora naczelnego. Kierownik ds. finansowych analizuje także aktualne otoczenie rynkowe oraz sytuację finansową firmy, składając ze swoich działań raporty na ręce przełożonych.


WYMAGANIA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi legitymować się wyższym wykształceniem ekonomicznym, oraz wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów i rachunkowości, najlepiej zaś na stanowisku kierowniczym w dużej firmie. Kierowniczy charakter stanowiska wiąże się z koniecznością posiadania szczególnych predyspozycji interpersonalnych, umiejętnością zarządzania kapitałem ludzkim i organizacji pracy własnej i podległych pracowników. Osoba ta powinna ponadto odznaczać się ponadprzeciętnymi zdolnościami numerycznymi i analitycznymi, oraz umiejętnością podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika ds. finansowych jest przede wszystkim przestrzeń biurowa firmy lub instytucji, w której został zatrudniony. Ponadto kierownik pracuje także w terenie, kontaktując się z instytucjami finansowymi. Na kierowniku ds. finansowych ciąży odpowiedzialność za najistotniejsze kwestie finansowe firmy, dlatego też jest to praca stresogenna. Osoba obsadzona na tym stanowisku może liczyć na służbowy telefon komórkowy i komputer przenośny, często także samochód.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik do spraw finansowych to stanowisko obecne w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, należących do wielu sektorów rynku.


ZAROBKI

Zarobki kierownika ds. finansowych rozpoczynają się od kwoty 6000 złotych brutto miesięcznie, plus ewentualne premie. Maksymalna pensja miesięczna odnotowana w kraju to 12000 brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Finansowych

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Finansowych