Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Oceny Ryzyka

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik do spraw oceny ryzyka jest najbardziej doświadczonym spośród zespołu specjalistów, zajmujących się analizowaniem poziomu ryzyka dla każdej operacji finansowej, przeprowadzanej przez bank. Kierownik nadzoruje prace podległego personelu, samodzielnie zajmując się szczególnie istotnymi, strategicznymi z punktu widzenia banku przypadkami, które wymagają ponadprzeciętnej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Kierownik składa na ręce przełożonych ekspertyzy, na podstawie których podejmowane są decyzje o podjęciu lub zaniechaniu danego przedsięwzięcia. Kierownik opracowuje normy i procedury, mające zmaksymalizować wydajność procesu oceny ryzyka i wyeliminować ewentualne niedopatrzenia w tym zakresie.


WYMAGANIA

Osoba aplikująca na stanowisko kierownika do spraw oceny ryzyka, musi legitymować się wyższym wykształceniem kierunkowym (ekonomicznym) - preferowane kierunki to finanse i rachunkowość i pochodne. Niezwykle istotnym argumentem dla potencjalnych pracodawców jest posiadanie wieloletniego doświadczenia, zdobytego w instytucjach finansowych, najlepiej także na stanowisku kierowniczym. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza także konieczność posiadania umiejętności zarządzania kapitałem ludzkim, a także organizacji pracy własnej i podległego personelu. Kierownik musi posiadać dogłębną wiedzę w obrębie przepisów prawnych, dotyczących bankowości, a także świadomość biznesową i predyspozycje do podejmowania strategicznych decyzji pod presją czasu.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika ds. oceny ryzyka, jest podobnie jak w przypadku innych stanowisk kierowniczych, obecnych w branży bankowości, pracą biurową. Sporządzanie norm i procedur oceny ryzyka, oraz analiza konkretnych przypadków odbywa się za pośrednictwem komputera. Kierownik kontaktuje się także z podległymi pracownikami i zwierzchnikami bezpośrednio i pośrednio. Praca na tym stanowisku wiąże się ze stresem i sporą odpowiedzialnością. Kierownik może liczyć na służbowy telefon komórkowy, oraz komputer przenośny.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko kierownika ds. oceny ryzyka jest obecne w branży bankowości.


ZAROBKI

Zarobki kierownika do spraw oceny ryzyka rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie. W zależności od stażu pracownika, kwota ta może rosnąć, oraz być powiększana doraźnie o premie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik ds. Oceny Ryzyka

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik ds. Oceny Ryzyka