Lista stanowisk - Klasyfikator Żywności

Klasyfikator Żywności

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Klasyfikator żywności, jak sugeruje sama nazwa stanowiska zajmuje się analizą i oceną surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego pod kątem ich zdatności do spożycia lub przetwórstwa spożywczego. W praktyce oznacza to ocenę organoleptyczną, ważenie, lub technologiczne badanie surowców. Do obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku należy także zabezpieczenie miejsca przechowywania surowców przed niszczycielskim wpływem warunków atmosferycznych, zepsuciem, lub kradzieżą. Szereg zadań realizowanych przez klasyfikatora żywności wykonywany jest z użyciem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także metod technologicznych, przeprowadzanych na próbkach surowców. Osoba zatrudniona w tym charakterze prowadzi rejestr skupowanych lub pozyskiwanych surowców, w którym znajdują się adnotacje, określające jego jakość i zdatność do dalszego wykorzystania.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, którego wypełnienie otwiera drogę do czynnego wykonywania zawodu klasyfikatora żywności jest pozyskanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. W zależności od rodzaju surowców lub produktów, z którymi będzie on miał do czynienia będzie to wykształcenie zasadnicze zawodowe, pozyskane w jednej ze specjalności; młynarz, aparatowy browarnictwa, drobiarstwa, przetwórstwa mięsnego lub owocowo-warzywnego, operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Każdy spośród zatrudnionych w tym charakterze pracowników musi posiadać także aktualną książeczkę Sanepidu, oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole będą w tym przypadku dodatkowym atutem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy klasyfikatora żywności mogą być różnego rodzaju magazyny, hale produkcyjne, zakłady przetwórstwa spożywczego, statki, porty i wiele innych miejsc, w którym magazynuje się lub przetwarza produkty lub półprodukty o przeznaczeniu spożywczym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa z obszaru sklasyfikowanego w poprzednim punkcie.


ZAROBKI

Zarobki klasyfikatora żywności są dość trudne do określenia, pozostają w ścisłej zależności od miejsca jego pracy i zakresu obowiązków.

Lista stanowisk