Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Szef Kuchni

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Szef kuchni – osoba, która organizuje i nadzoruje pracę podległego mu personelu. Do głównych obowiązków szefa kuchni należy: Organizowanie stanowisk pracy w części produkcyjnej zakładu gastronomicznego zgodnie z zasadami bhp, przeciwpożarowymi, ochrony środowiska oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, planowanie i organizowanie pracy podległym pracownikom kuchni, organizowanie przyjęć okolicznościowych i cateringu, składowanie i magazynowanie surowców, półproduktów oraz gotowych potraw, sporządzanie szerokiego asortymentu potraw i napojów z różnych grup surowców, opracowywanie i wprowadzanie nowych receptur gastronomicznych, posługiwanie się i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy produkcji potraw, zarządzanie zespołem podległych pracowników kuchni, współpraca szefa kuchni z klientami i dostawcami, współpraca szefa kuchni z kierownictwem zakładu gastronomicznego oraz instytucjami nadzoru i kontroli, ocenianie jakości i ilości surowców, półproduktów i gotowych potraw, nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych oraz ekspedycji potraw, kontrolowanie podległego personelu kuchni, kontrolowanie przestrzegania zasad i procedur zapewniających właściwą jakość żywności.


WYMAGANIA

Szef kuchni musi posiadać wykształcenie gastronomiczne. Osoba na tym stanowisku powinna odznaczać się dobrym ogólnym stanem zdrowia oraz wytrzymałością fizyczną. Bezwzględnie wymagana jest wysoka wrażliwość zmysłów smaku, zapachu, rozróżnianie barw i sprawność manualna.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy szefa kuchni są pomieszczenia produkcyjne zakładów gastronomicznych. Panuje w nich zwykle podwyższona temperatura, duża wilgotność powietrza, może wystąpić śliskość powierzchni oraz średnie natężenie hałasu spowodowane działaniem urządzeń gastronomicznych. Czas pracy szefa kuchni wynosi od kilku do kilkunastu godzin dziennie, często w niedziele i święta, w porze wieczorowej i nocnej. Szefem kuchni zostaje najczęściej kucharz z dużym doświadczeniem i wysokimi umiejętnościami zawodowymi. Tytuł kuchmistrza uzyskiwany jest w rzemiośle. Na stanowisku szefa kuchni pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracy na tym stanowisku można szukać we wszelkiego typu lokalach gastronomicznych.


ZAROBKI

Zarobki szefów kuchni wahają się od 2000 zł do 4800 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Szef Kuchni

zobacz więcej ofert pracy dla Szef Kuchni