Lista stanowisk - Technolog żywności

Polecane oferty - Gastronomia / Catering

Technolog żywności

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Osoba zatrudniona na stanowisku technologa żywności nadzoruje proces produkcji żywności i dba o jej wysoką jakość. Zajmuje się również opracowywaniem nowych produktów i ich receptur. Do jego obowiązków należy kontrola jakości surowca oraz wdrażanie nowych technologii, jak również opracowywanie potrzebnej dokumentacji.

 

WYMAGANIA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze wdrażania nowych produktów w danej branży. Ważnym atutem jest znajomość systemu BRC i HCCP oraz znajomość polskiego i unijnego prawa żywieniowego. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego (zwłaszcza słownictwa specjalistycznego).

Technolog żywności powinien charakteryzować się dokładnością, systematycznością i odpowiedzialnością. Na tym stanowisku niezbędne są również wysokie umiejętności komunikacyjne, jak również pomysłowość i otwartość na zmiany.

 

WARUNKI PRACY

Technolog żywości wykonuje swoją pracę najczęściej w zakładach produkcyjnych w bliskości kontrolując przebieg procesu produkcji.

Praca technologa żywności łączy się z dużą odpowiedzialnością, dlatego może wywoływać sytuacje stresowe.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Technologowie żywności są chętnie zatrudniani przez producentów żywności (cukiernie, piekarnie, gorzelnie, zakłady przetwórstwa warzyw i owoców).

 

ZAROBKI

Wynagrodzenie technologa żywności jest zależne od posiadanego doświadczenia i zdobytych kwalifikacji. Zazwyczaj wynosi ono 3 - 5 tys. zł. 

Lista stanowisk