Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Grafik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Grafik jest to osoba, która odpowiada za przygotowanie i realizację oraz koordynację projektów graficznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowywanie projektów graficznych, np. reklam, materiałów promocyjnych, broszur, produktów, itd. Poza tym musi współpracować z agencjami reklamowymi, mediami i partnerami oraz odpowiada za adaptację projektów graficznych dla potrzeb wydawnictwa lub agencji reklamowej. Specjalista grafik powinien znać konwencje i mody, jakie tworzą się w dziedzinie designu komputerowego oraz być niepowtarzalny w swoich projektach.


WYMAGANIA

Grafikiem może zostać każda osoba ze zdolnościami plastycznymi, jednak studia na Akademii Sztuk Pięknych - na kierunku grafika lub projektowanie graficzne są najlepszym przygotowaniem do tego zawodu. Najlepsze kierunki dla przyszłego projektanta to formy przemysłowe lub grafika ze specjalnością projektowanie graficzne, multimedia, animacja. W tym zawodzie wymagany jest dobry wzrok, zdolność rozróżniania barw i sprawność manualna oraz zmysł estetyczny. Zawód ten mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. Grafik musi bardzo dobrze znać obsługę komputera, a w szczególności programów: QuarkXpress, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, a także mieć doświadczenie w przygotowywaniu projektów do druku i przygotowywaniu projektów graficznych oraz znać aktualne trendy w projektowaniu i reklamie. Pracownik ten powinien też cechować się: umiejętnością pracy w zespole, sumiennością, kreatywnością, wszechstronnością i orientacją w różnych dziedzinach twórczości wizualnej - grafice, malarstwie, projektowaniu przemysłowym, animacji filmowej. A także musi mieć zdolność szybkiego postrzegania oraz błyskotliwość reakcji i umiejętność syntetycznego myślenia.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy tego pracownia jest praca przy komputerze przy użyciu programów graficznych. Praca grafika mimo wielu kontaktów z ludźmi ma charakter indywidualny. Czas pracy - nienormowany, stąd ważna jest umiejętność organizacji czasu pracy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista grafik może pracować w domu - we własnej pracowni, agencji reklamowej, wydawnictwie, firmach poligraficznych, studiach projektowych, a także w dużych koncernach utrzymujących swoje własne działy projektowe.


ZAROBKI

Zarobki grafika można określić jako dobre, ale zróżnicowane. Wynagrodzenie tego pracownika kształtuje się od 2 tys. do15 tys. zł. Najwięcej zarabia grafik w agencji reklamowej, w czasopiśmie o nakładzie ogólnokrajowym. Najmniej zarobi operator DTP, pracujący dla drukarni. Pracując na własny rachunek, dochody zależą od zleceń - zarobki mogą być nawet wyższe niż w dużej agencji.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Grafik

zobacz więcej ofert pracy dla Grafik