Lista stanowisk - Grafika / Fotografia / Kreacja

Grafika / Fotografia / Kreacja

Florysta

Zadaniem florysty, zwanym inaczej także bukieciarzem, jest układanie kompozycji z kwiatów żywych i sztucznych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych a także znajdujących zastosowanie w aranżacji wnętrz i oprawie uroczystości i wydarzeń różnego rodzaju. Florysta układa klasyczne bukiety o niewielkich rozmiarach, sprzedawanych bezpośrednio w salonie lub kwiaciarni, lecz wykonuje także duże wieńce i inne kompozycje na s...

Czytaj więcej
Fotoedytor

Fotoedytor to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem, doborem i edycją zdjęć na potrzeby czasopism, magazynów, książek, ale także serwisów internetowych. Sprawdza ich jakość pod kątem wewnętrznych wytycznych obowiązujących w redakcjach czy wydawnictwach odnośnie publikowanych materiałów. Ze względu na trend przenoszenia się dziennikarstwa do internetu, właśnie serwisy int...

Czytaj więcej
Fotograf

Zawód fotografa polega na utrwalaniu osób, rzeczy, przyrody, martwej natury itp. za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego. Do głównych obowiązków fotografa należy: organizacja stanowiska pracy, planowanie działalności gospodarczej, dobieranie rekwizytów do ujęć fotograficznych oraz materiałów fotograficznych, wykonywanie różnego typu fotografii (portretowych, reklamowych i in.), prowadzenie ...

Czytaj więcej
Fototechnik

Fototechnik, to osoba do niedawna kojarzona głównie z wywoływaniem negatywów zdjęć zarejestrowanych na kliszach światłoczułych oraz wykonywaniem odbitek tychże zdjęć na papierze fotograficznym. Obecnie, choć osoba zatrudniona w tym charakterze w komercyjnym laboratorium fotograficznym wciąż może wykonywać te zadania, korzysta się raczej z nośników cyfrowych, a fototechnik zajmuje się głównie ich powielaniem w for...

Czytaj więcej
Grafik

Grafik jest to osoba, która odpowiada za przygotowanie i realizację oraz koordynację projektów graficznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowywanie projektów graficznych, np. reklam, materiałów promocyjnych, broszur, produktów, itd. Poza tym musi współpracować z agencjami reklamowymi, mediami i partnerami oraz odpowiada za adaptację projektów grafic...

Czytaj więcej
Kierownik ds. DTP

DTP, z języka angielskiego Desktop Publishing, oznacza technikę projektowania rozkładu i szaty graficznej publikacji przy pomocy komputerowych środowisk graficznych. Kierownik do spraw DTP jest pracownikiem wydawnictwa lub redakcji prasowej, odpowiedzialnym za tworzenie graficznej oprawy publikacji skierowanych do druku. Osoba obsadzona na tym stanowisku opracowuje i wdraża nowe produkty wydawnictwa pod względem ich oprawy wizualnej, tworzy...

Czytaj więcej
Koordynator Projektu

Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych wymog...

Czytaj więcej
Malarz

Malarz to osoba, która zajmuje się twórczością artystyczną polegającą na malowaniu obrazów, rysunków. Istnieje wiele technik i stylów malarskich. Artysta przystępując do pracy stwarza koncepcję tego, co zamierza namalować. Obraz ma być wypowiedzią artysty, w której zawiera swoje przemyślenia, emocje, wiedzę i doświadczenie oraz stosunek do świata. Malarz przed stworzeniem obrazu przygotowuje szkice ...

Czytaj więcej

Najnowsze oferty - Grafika / Fotografia / Kreacja