Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji to osoba, która jest odpowiedzialna za planowanie i realizację procesów rekrutacji. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: samodzielne prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na rożne stanowiska, czyli prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych, w tym także wszelkie działania organizacyjne związane z tworzeniem centrum oceny (Assessment Centre). A także osoba ta zamieszcza ogłoszenia rekrutacyjne w internecie i prasie, reprezentuje firmę na Targach Pracy, organizuje Program Praktyk, prowadzi bazę danych CV, odpowiada za administrowanie zewnętrzną stroną internetową i wewnętrzną bazą rekrutacyjną. Poza tym współpracuje z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej, uczelniami wyższymi i Urzędami Pracy oraz szkoli kadrę kierowniczą w zakresie efektywnej rekrutacji personelu.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji powinien mieć wykształcenie wyższe w kierunku (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, pedagogika, marketing, ekonomia, prawo) lub studia podyplomowe z zakresu HR. Ważną kwestią jest także doświadczenie w rekrutacji i selekcji pracowników/lub w dziale doradztwa personalnego oraz doświadczenie w obsłudze klienta. Poza tym pracownik musi mieć również wiedzę z zakresu prawa pracy, technik i procedur rekrutacyjnych, znać w stopniu bardzo dobrym język angielski i obsługę komputera. Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji powinien cechować się także: dużą komunikatywnością, otwartością, wysokimi umiejętnościami w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi, gotowością do pracy pod presją czasu oraz umiejętnością delegowania zadań i dzielenia się swoją wiedzą. A także musi obserwować i wyciągać wnioski, mieć miłe nastawienie na potrzeby klienta oraz dobrze organizować swój czas pracy. Nie ma przeciwwskazań, aby zawód ten wykonywały osoby z niepełnosprawnością ruchową.


WARUNKI PRACY

Miejsce pracy to biuro oraz praca w terenie - spotkania z klientami. Stanowisko samodzielne, pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego, np. szkolenia, kursy oraz awansu, np. na Kierownika/Dyrektora ds. Personalnych / Human Resources Director (Manager).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji może być zatrudniony, np.: w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, w firmach szkoleniowych, outsourcingowych, w firmach mających działy zarządzania zasobami ludzkimi, w agencjach pośrednictwa pracy, w urzędach pracy.


ZAROBKI

Zarobki w tym zawodzie zależą od położenia geograficznego zakładu pracy i prestiżu firmy. Większe zarobki są w firmach zagranicznych. Średnie wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji i selekcji kształtuje się w przedziale od 2,500 zł - 6 tys. i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, refundacja posiłków w miejscu pracy.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji