Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Human Resources / Kadry

HR Business Partner
Praca na stanowisku HR Business Partnera (skrótowo określanego jako HRBP) obejmuje szereg działań mających na celu rekrutację nowych pracowników, dobieranie partnerów biznesowych zgodnie z polityką firmy i jej aktualnym zapotrzebowaniem, sprawne wdrażanie nowych pracowników, bieżące doskonalenie polityki firmy w kwestiach personalnych oraz współpracę z innymi działami w tym zakresie....
Czytaj więcej...
Administrator w Dziale HR
Administracja działem HR polega na zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji lub firmie. Odpowiednia administracja warunkuje powstanie strategii biznesowej, dzięki której przedsiębiorstwo ma możliwość sprostać przyszłym wymaganiom ekonomicznym i rekrutacyjnym. Obecnie, w wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach administrację w dziale HR powierza się osobie specjalnie do tego wykwalifikowanej – Administratorowi w dziale HR. Do najważniejszych ob...
Czytaj więcej...
Doradca Personalny
Doradca Personalny to osoba odpowiedzialna za właściwy dobór kadry pracowniczej - dla firmy, w której jest zatrudniona lub w firmie prowadzącej rekrutację dla innych podmiotów, czyli tzw. łowca talentów, łowca głów (headhunter). Do zadań tej osoby należy, m.in.: analiza i selekcja życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych, pozy...
Czytaj więcej...
Headhunter
Headhunter, w wolnym tłumaczeniu oznaczający łowcę głów, lub łowcę talentów, należy do grupy stosunkowo młodych zawodów przyszłości, z roku na rok zdobywających coraz większą popularność na rynku pracy. Także i zadania headhuntera wiążą się bezpośrednio z rynkiem zatrudnienia; osoba obsadzona na tym stanowisku, lub raczej podejmująca zlecenia o tym charakterze zajmuje się wyszukiwaniem nowych pracowników dla danego...
Czytaj więcej...
HR Manager
Human Resources Manager, w skrócie HR Manager, to inaczej Kierownik Działu Personalnego, a więc działu, zajmującego się planowaniem ścieżki kariery pracowników firmy, organizowaniem szkoleń, mających rozszerzyć ich kompetencje, a także pozyskiwaniem nowych pracowników. HR Manager posiada bardzo szeroki zakres obowiązków; organizuje proces rekrutacyjny, sprawuje nadzór nad weryfikowaniem aplikacji, wytycza...
Czytaj więcej...
Kadrowa
Kadrowa – osoba, która zajmuje się: kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę tymczasową, umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych, prowadzeniem dokumentacji personalnej oraz rozliczaniem kadrowych (urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.), sporządzaniem dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, realizacja zgłoszeń oraz rozliczeń do ZUS, US, GUS...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. Personalnych (HR Manager)
Kierownik ds. Personalnych to osoba, która nadzoruje, kontroluje i planuje wszystkie prace związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja polityki personalnej, nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac oraz nadzór nad obi...
Czytaj więcej...
Kierownik ds. rekrutacji
Kierownik do spraw rekrutacji kreuje i odpowiada za politykę rekrutacyjną firmy. W przypadku dużych firm współpracuje on z szefami działów w celu określenia zapotrzebowania na pracowników oraz wybiera agencje odpowiedzialne za prowadzenie naboru. W mniejszych zaś może on także osobiście prowadzić proces poszukiwania pracowników. Odpowiada on również za realizację działań z zakresu employer brandingu, koordynując wdrażanie...
Czytaj więcej...