NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik ds. Ochrony Danych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU


Zadaniem Pracownika ds. Ochrony Danych jest odpowiednie zabezpieczenie przed wyciekiem wszelkich informacji dotyczących firmy i jej działania. Informacje te obejmują dane osobowe pracowników zatrudnionych w firmie, dane klientów, informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, plany działania i rozwoju, projekty, analizy i inne. Wydostanie się poza firmę tajnych i poufnych danych mogłoby doprowadzić do wielu negatywnych skutków, w tym jej upadku. W zależności od rodzaju zatrudniającej go firmy, Pracownik ds. Ochrony Danych posiada różnorodne zadania i obowiązki. Odpowiada za poprawne działanie systemu bezpieczeństwa, w tym działanie kart identyfikacyjnych, służy jako osoba kontaktowa dla spraw związanych z systemem zabezpieczeń i prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie wykorzystania systemów bezpieczeństwa.


WYMAGANIA


W procesie rekrutacyjnym Pracownik ds. Ochrony Danych powinien wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu ochrony danych jawnychi niejawnych. Do wymogów stawianych kandydatom zalicza się wiedza jak chronić dane oraz jak nimi zarządzać.  Mile widzianym jest, by Pracownik posiadał wykształcenie wyższe kierunkowe oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy. Ze względu na coraz większy nacisk kładziony na ochronę danych w przedsiębiorstwach, polskie uniwersytety i uczelnie wyższe wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i otwierają kierunki studiów podyplomowych związanych właśnie z tym zagadnieniem. Co więcej, wśród wymogów rekrutacyjnych znajduje się również dobra umiejętność obsługi komputera, znajomość języka angielskiego oraz szereg kompetencji i cech osobowościowych, takich jak uczciwość, lojalność i dyskrecja.


WARUNKI PRACY


Miejscem pracy Pracownika ds. Ochrony Danych jest przestrzeń biurowa znajdująca się w zatrudniającej go firmie. W trakcie godzin pracy pracownik wykonuje różnego rodzaju zadania, zlecane mu przez bezpośredniego przełożonego, często specjalistę ds. ochrony danych. Jest to praca umysłowa, samodzielna i pod nadzorem. Wymagane jest duże zaangażowanie, dyskrecja i umiejętność pracy w sytuacjach stresujących. Czas pracy ma zazwyczaj wymiar ośmiogodzinny, jednak w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest zostanie po godzinach lub praca w nocy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA


Jako, że w dzisiejszych czasach ochrona danych jest najwyższym celem niemal każdej firmy i instytucji, Pracownik ds. Ochrony Danych nie będzie miał dużych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, szczególnie jeśli poszukuje go w dużych przedsiębiorstwach na terenie największych miast Polski. Pracowników ochrony danych poszukują firmy finansowe, konsultingowe, rekrutacyjne, medyczne, farmaceutyczne, przemysłowe i wiele innych.


ZAROBKI


Wysokość wynagrodzenia Pracownika ds. Ochrony Danych zależy od wielkości i rodzaju firmy, w której jest zatrudniony, a także od jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności. Na początkowym etapie rozwoju zawodowego Pracownik zarobić może od 2,0 do 3,0 tysięcy złotych. Później wysokość wynagrodzenia może znacznie wzrosnąć.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik ds. Ochrony Danych

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik ds. Ochrony Danych