Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Informatyka / Administracja

Administrator Baz Danych
Większość firm i instytucji nie mogłoby funkcjonować bez bazy danych. W dzisiejszych czasach niemal wszystkie bazy gromadzone są na dyskach w postaci zapisu cyfrowego. Administrator Baz Danych obsługuje bazy, czyli zbiory informacji potrzebne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Do obowiązków administratora należy wprowadzenie należytych informacji, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywanie informacji w bazie - w prz...
Czytaj więcej...
Administrator IT
Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych.WYMAGANIAAdministrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT i b...
Czytaj więcej...
Administrator Linux
Administrator Linux jest to osoba, która odpowiada za sprawne funkcjonowanie systemu Linux i sprawny dostęp do internetu oraz konserwację, i wdrażanie technicznych zabezpieczeń. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: administrowanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Linux, rozwiązywanie pojawiających się problemów i dostarczanie wsparcia użytkownikom, a także odpowiada za instalację i konfigurację oraz utrzyman...
Czytaj więcej...
Administrator Serwerów
Administrator Serwerów to osoba, która jest odpowiedzialna za utrzymanie i obsługę serwerów, czyli specjalnych "komputerów", na których przechowywane są zasoby użytkowników Internetu (np. stron internetowych). Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: administrowanie serwerami, współrealizowanie procesów utrzymania i rozwoju serwerów, uczestniczenie w o...
Czytaj więcej...
Administrator Sieci
Osoba pracująca w tym zawodzie czuwa nad prawidłowym i bezawaryjnym działaniem systemu informatycznego w firmie lub instytucji administracyjnej. W przypadku awarii sieci może nastąpić zastój w funkcjonowaniu firmy, dlatego też każdy większy zakład pracy nie powinien funkcjonować bez ”administratora sieci”. Administrator sieci, potocznie zwany adminem w swojej pracy ma do czynienia z różnymi systemami, m.in. z: Wind...
Czytaj więcej...
Administrator Sieci LAN
Administrator sieci LAN, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie poprawnego funkcjonowania sieci lokalnych, wykorzystywanych na obszarze różnorodnych firm, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji publicznych, etc. Osoba zatrudniona w tym charakterze zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych przekazywanych i archiwizowanych za pośrednictwem sieci komputerowej, prowadząc tym samym st...
Czytaj więcej...
Administrator Sieci WAN
Administrator sieci WAN, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie poprawnego funkcjonowania sieci rozległych, wykorzystywanych na obszarze różnorodnych firm, przedsiębiorstw, organizacji, instytucji publicznych, etc. Osoba zatrudniona w tym charakterze zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych przekazywanych i archiwizowanych za pośrednictwem sieci komputerowej, prowadząc tym samym s...
Czytaj więcej...
Administrator Systemów Informatycznych
Administrator systemów informatycznych jest to osoba odpowiedzialna za sprawność, konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, masowe integrowanie oraz migracje danych, a także dbałość o sprawność urządzeń, konserwacja urządzeń i wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego. ...
Czytaj więcej...

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Informatyka / Administracja

zobacz więcej ofert pracy dla Informatyka / Administracja