Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Tester to osoba, która zajmuje się testowaniem danego produktu, sprzętu pod względem jakości, wydajności oraz stabilności. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: testowanie oprogramowania oraz tworzenie przypadków testowych, badanie zgodności implementacji ze standardami, pisanie scenariuszy testowych i skryptów, przygotowywanie raportów z wyników testów, tworzenie testów automatycznych, rozwój i wybór metod, standardów i narzędzi do testowania, oraz współpraca z analitykami, projektantami i programistami na każdym etapie produkcji.


WYMAGANIA

Pracownik Tester powinien mieć wykształcenie wyższe ( informatyka, elektronika) oraz znać w stopniu dobrym j. angielski. Mile widziane, co najmniej roczne doświadczenie w testowaniu aplikacji (testy funkcjonalne, techniczne, wydajnościowe, akceptacyjne, automatyczne, itp.) oraz posiadanie certyfikatu ISEB/ ISTQB - będzie dodatkowym atutem. Ważną kwestią jest też znajomość metodologii i narzędzi testowania (np. HP Mercury Quality Center, Mercury Loadrunner, JIRA), a także znajomość zagadnień zachowania i kontroli jakości systemów informatycznych, znajomość technologii bazodanowych i WEB-owych, znajomość języków skryptowych: perl, javascript, vbscript. Poza tym pracownik ten powinien cechować się: samodyscypliną, dobrą organizacją pracy, terminowością, komunikatywnością, dokładnością, umiejętnością analitycznego myślenia. A także odpornością na pracę w stresie i przy dużej presji czasu, inicjatywą oraz umiejętnością pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, pracownia. Praca ma charakter indywidualny, pod nadzorem. Pracownik ma kontakt z najnowszymi technologiami oraz możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik Tester może być zatrudniony, m.in.: w produkcji elektronicznej, produkcji oprogramowania C/C++, optymalizacji oprogramowania telefonów komórkowych, komputerów, w produkcji samochodów, maszyn przemysłowych, sprzętu medycznego, sprzętu it.


ZAROBKI

Wysokość zarobków tego pracownika kształtują się w granicach 2,500 zł - 10 tys. zł. i wyżej.