Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Architekt Systemów Komputerowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Architekt systemów komputerowych to stanowisko tożsame pod względem charakteru pełnionych obowiązków z architektem systemów informatycznych. Architekt systemów komputerowych to osoba odpowiedzialna za koordynowanie i objęcie roli głównego wykonawcy w procesie projektowania, tworzenia i administrowania systemami komputerowymi w przestrzeni firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. Osoba obsadzona na tym stanowisku pośród pełnionych obowiązków szczególny nacisk kładzie na zabezpieczanie funkcjonujących systemów komputerowych i opracowywanie procedur mających zapewnić im możliwie najwyższą wydajność. Architekt systemów komputerowych wprowadza nowe technologie i sprzęt w przestrzeni miejsca zatrudnienia, jest specjalistą w zakresie oprogramowania, sprzętu i sieci komputerowych.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze architekta systemów komputerowych jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów technicznych, na kierunku informatyka lub podobnym. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich na stanowisku pracy o zbliżonym charakterze pełnionych obowiązków. Jak wcześniej wspomniano, kandydaci muszą wykazać się obszerną wiedzą z zakresu szeroko rozumianej informatyki, posiadać zdolności samoorganizacji pracy, a także świadomość kosztową, pozwalającą na ocenę opłacalności wdrażania danych technologii.


WARUNKI PRACY

Praca architekta systemów komputerowych wykonywana jest głównie za pośrednictwem komputera i odpowiednich środowisk programistycznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa, należące do różnorodnych sektorów rynku i branży, przede wszystkim jednak IT i telekomunikacji.


ZAROBKI

Średnie zarobki na tym stanowisku są trudne do oszacowania, ich wysokość jest zależna od doświadczenia i umiejętności pracownika, oraz miejsca jego zatrudnienia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Architekt Systemów Komputerowych

zobacz więcej ofert pracy dla Architekt Systemów Komputerowych