Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Programista

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Programista - osoba zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Ogólnie rzec ujmując - zadaniem programisty jest opracowywanie i wdrażanie do użytku programów komputerowych, np. programów zarządzających bazami danych, programów aplikacyjnych (np. edytory), systemowych, narzędziowych. Przy programach bardziej złożonych konieczna jest zazwyczaj współpraca kilku lub nawet kilkunastu programistów. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: projektowanie, realizacja i rozwój aplikacji dla systemu Windows i UNIX, uczestniczenie w tworzeniu narzędzi wspierających proces testowania (np. C#, VBScript, VBA, JCL, T-SQL), koordynowanie i zarządzanie projektami, opiniowanie dokumentacji analitycznej, testowanie i zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania.


WYMAGANIA

Programista powinien mieć wyższe wykształcenie informatyczne lub średnie wykształcenie informatyczne. Istnieje też możliwość dokształcenia się na kursach lub studiach podyplomowych. Ważne jest, aby osoba na tym stanowisku znała bardzo dobrze język angielski, gdyż w przypadku informatyki i programowania jest to język podstawowy. Poza tym osoba ta musi wykazywać się wiedzą na temat, m.in.: podstaw administracji systemami Windows i Unix, znać języki programowania: Java, Visual C++, Visual FoxPro, tworzyć wydajne zapytania SQL, znać zagadnienia sieciowe i protokół TCP/IP, umieć tworzyć wydajny i bezpieczne kody. Programista powinien cechować się też, m.in.: umiejętnością analitycznego myślenia, kreatywnością, koncentracją, wyobraźnią, dobrą pamięcią, spostrzegawczością, dokładnością oraz zdolnością szybkiego uczenia się i chęciami poznawania nowych technologii IT. W zasadzie nie ma przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. Największym utrudnieniem może być wada wzroku, której nie można skorygować okularami. Zawód ten z powodzeniem mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. Zatrudnienie mogą znaleźć osoby niedosłyszące, niesłyszące, poruszające się na wózku inwalidzkim. Poza tym, w tej pracy nie ma ograniczeń wiekowych.


WARUNKI PRACY

Programista pracuje w pomieszczeniach biurowych, wyjątkiem są wyjazdy w celu wdrożenia oprogramowania. Praca ma charakter indywidualny lub zespołowy. Czas pracy zazwyczaj 8 - godzinny. Programista ma zazwyczaj dużą swobodę działania, czasami nawet sam określa godziny pracy. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym. Pracownik ten dużo czasu spędza przed komputerem w pozycji siedzącej, więc narażony jest na zmęczenie wzroku, a także na choroby kręgosłupa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Programista może znaleźć zatrudnienie w wielu dziedzinach, jednak najczęściej podejmuje pracę w firmie zajmującej się przygotowywaniem oprogramowania. Według prognoz ekspertów wśród programistów coraz bardziej istotna będzie specjalizacja.


ZAROBKI

Zarobki programisty zależą od miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj otrzymuje pensję podstawową, a za wykonanie projektu ma premię. Pensja programisty kształtuje się od 3,500 zł - 25 tys. zł i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Programista

zobacz więcej ofert pracy dla Programista