Lista stanowisk - Koordynator Projektu

Polecane oferty - Internet / e-commerce

Koordynator Projektu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem na wyznaczonym obszarze. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami, współpraca z kierownikiem merytorycznym, przygotowywanie umów, zamówień, protokołów odbioru i kontrola prac podwykonawców wg danych wymogów, a także uczestnictwo w testach oraz przygotowanie zestawu danych dotyczących dostarczanych wyrobów, usług. Koordynator projektu zajmuje się zazwyczaj projektami finansowanymi, głównie ze środków unijnych.


WYMAGANIA

Na tym stanowisku mile widziane są osoby mające wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku studiów. Poza tym, pracownik ten powinien posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami i mieć prawo jazdy kat. B oraz w stopniu dobrym znać język angielski i obsługę komputera. Ważne jest także, aby koordynator projektu cechował się: umiejętnością zarządzania czasem, samodzielnością, łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi, komunikatywnością, dyspozycyjnością oraz wysoką kulturą osobistą.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi i sytuacjami stresowymi. Pracownik ma możliwość brania udziału w szeregu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Miejscem pracy koordynatora projektu może być sektor branży, np.: medycznej, spożywczej, budowlanej, finansowej, edukacyjnej, telekomunikacyjnej, handlowej, dystrybucyjnej.


ZAROBKI

Gratyfikacja koordynatora projektu kształtuje się w granicach od 1,800 zł.- 5,500 zł. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Internet / e-commerce