Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista UX

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

UX, czyli User Experience, to różnorodne rozwiązania (produkty i usługi), które są w jak największym stopniu dostosowane do potrzeb korzystających z nich użytkowników. By spełniały swoją rolę, powinny wyróżniać się dwoma podstawowymi cechami: intuicyjnością i łatwością obsługi. Specjalista UX jest odpowiedzialny za tworzenie dedykowanych konkretnym użytkownikom funkcjonalności takich, jak np. serwisy, aplikacje webowe i mobilne czy interfejsy zgodne z obowiązującymi wytycznymi. Oprócz tego przygotowuje prototypy czy makiety rozwiązań oraz bada potrzeby użytkowników, a po wdrożeniu przeprowadza testy użyteczności nowych rozwiązań. 

 

WYMAGANIA

 

Od kandydatów na to stanowisko pracodawcy w pierwszej kolejności wymagają doświadczenia zawodowego popartego portfolio zrealizowanych projektów. Mniejszą wagę przywiązują do wykształcenia, jednak najczęściej preferowane jest ukończenie kierunku związanego z informatyką i programowaniem.

Specjalista UX powinien wykazywać znajomość technologii internetowych oraz narzędzi wspomagających projektowanie. Musi umieć sporządzać i czytać branżową dokumentacją techniczną. Atutem będzie posiadanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje np. IBUQ.

Na rynku pracy znaczenie mają też kompetencje miękkie m.in. umiejętność pracy z klientem i dostosowania się do jego potrzeb, dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem i wykonywania obowiązków pod presją czasu oraz gotowość do pracy nad kilkoma projektami jednocześnie.

 

WARUNKI PRACY

 

Specjalista UX pracuje przede wszystkim przed komputerem oraz u klienta, podczas badania jego potrzeb, wdrażania zaprojektowanych rozwiązań i szkolenia przyszłych użytkowników w zakresie obsługi, a następnie przy przeprowadzaniu testów użyteczności. W przypadku, gdy tworzy narzędzia na potrzeby wewnętrzne to, zamiast wizyt u klienta, wykonuje pracę w poszczególnych działach swojej firmy.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Specjaliści UX mogą szukać pracy w przedsiębiorstwach, które posiadają wewnętrzne działy, które na własne potrzeby opracowują rozwiązania user experience, jak również wyspecjalizowanych firmach, które świadczą tego typu usługi na rzecz klientów zewnętrznych. ZAROBKI

Zarobki Specjalisty UX zależą od poziomu doświadczenia, posiadanego portfolio i umiejętności. Średnie wynagrodzenie mieści się w przedziale 3,5-5,5 tys. zł brutto. Najlepsi potrafią jednak zarobić dużo więcej, nawet powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista UX

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista UX