Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Jakości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie problemów jakościowych i wdrażanie działań korygujących, a także analiza i weryfikacja reklamacji klienta, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych, oraz bieżący kontakt z klientami odnośnie spraw dotyczących jakości. Poza tym osoba ta odpowiada też za przygotowywanie innych pracowników z zakresu norm jakości, uczestnictwo w realizacji planów audytów, raportów i analiz dotyczących jakości, reprezentuje dział jakości przed audytorami zewnętrznymi oraz klientami.


WYMAGANIA

Inżynier ds. Jakości powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne, a także znać w stopniu dobrym j. angielski. Mile widziane jest też doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej o złożonym procesie produkcji i doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów. Poza tym pracownik ten musi znać standardy dokumentacji technologicznej i jakościowej, systemów SAP (mile widziane) oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia audytów procesu i systemu potwierdzonych certyfikatem. Inżynier ds. Jakości powinien cechować się również: umiejętnością pracy w zespole, dokładnością i sumiennością, samodzielnością. A także musi umieć rozwiązywać problemy i mieć zdolności analityczne oraz motywację i chęci do podejmowania nowych wyzwań.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier ds. Jakości może być zatrudniony, m.in.: w każdej fabryce, np. samochodów, maszyn przemysłowych, sprzętu medycznego, komputerów, telefonów komórkowych, sprzętu itp., w rolnictwie, w banku, w budownictwie.


ZAROBKI

Wysokość zarobków tego pracownika kształtują się w granicach 2,500 zł - 5,500 zł. i wyżej (plus system premiowy).

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Jakości

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier ds. Jakości