Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynieria / Projektowanie

Architekt Internetu Rzeczy
Internet Rzeczy jest to technologia, która umożliwia wyposażanie przedmiotów i urządzeń (np. artykułów gospodarstwa domowego) w dodatkowe funkcje. Mogą zbierać, analizować, przetwarzać i przekazywać dane za pomocą sieci komputerowej. Mogą też poruszać się dzięki zdalnie wydawanym przez aplikacje poleceniom. Staje się coraz bardziej popularne, bowiem świat jest w coraz większym stopniu oparty na elektronice....
Czytaj więcej...
Asystent Projektanta
Asystent Projektanta to osoba, która odpowiada za nadzorowanie i weryfikację części projektowej kontraktu firmy, np. w branży budowlanej: projekt dróg, mostów, ścieżek rowerowych. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: udział w zbieraniu wytycznych do projektowania, opracowywanie projektów wykonawczych pod nadzorem projektanta, wykonywanie prac związanych z przygotowaniem dokumen...
Czytaj więcej...
Automatyk
Automatyk - kreator pracy inżynierskiej. Do jego głównych obowiązków należy: projektowanie oprogramowania maszyn, nadzór nad maszynami przemysłowymi, opiniowanie projektów z zakresu układów automatyki oraz uczestnictwo w ich odbiorze i uruchamianiu. Automatyk pracuje w stałych godzinach pracy. Jego praca wiąże się z wyjazdami służbowymi do krajowych i zagranicznych zakładów partnerskich....
Czytaj więcej...
Inżynier
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb r...
Czytaj więcej...
Inżynier Biomedyczny
Inżynieria biomedyczna obejmuje zakresem swych zainteresowań całokształt zastosowań dla specjalistycznej technologii i aparatury elektronicznej, systemów informatycznych, diagnostycznych i innych nowoczesnych rozwiązań w obrębie medycyny. Inżynier biomedyczny jest zatem specjalistą w zakresie obsługi, konserwacji i serwisowania tychże urządzeń, mogąc zajmować się przy tym także opracowywaniem nowych technologii i metod wykorzystywania...
Czytaj więcej...
Inżynier ds. Ciągłego Doskonalenia
Inżynier do spraw ciągłego doskonalenia, to osoba odpowiedzialna, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, za opracowywanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych (i nie tylko), mających za zadanie maksymalizację efektywności firm i przedsiębiorstw. W tym zakresie inżynier może skupiać się wokół procesów produkcyjnych, a więc efektywności maszyn i urządzeń, etc., lub opracowywać normy jakościowe dotyczące kapitału ludzkiego, obecnego...
Czytaj więcej...
Inżynier ds. Jakości
Inżynier ds. Jakości jest to osoba, która odpowiada za zapewnienie odpowiednich standardów jakości danego produktu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem systemów, standardów, metod i technik - zapewnienia jakości, kontrola jakości komponentów procesu wytwarzania oraz gotowych produktów, analizowanie problem...
Czytaj więcej...
Inżynier ds. Jakości Oprogramowania
Inżynier do spraw jakości oprogramowania to osoba, która testuje i wykrywa błędy oprogramowania stworzonego przez programistów. Bierze udział w rozwoju automatyzacji testów funkcjonalnych oraz wykonuje testy wydajnościowe. Jest także odpowiedzialny za zapewnienie wysokiej jakości tworzonego oprogramowania.WYMAGANIAInżynier do spraw jakości oprogramowania musi posiadać: wykszt...
Czytaj więcej...