Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Testów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier ds. Testów (TE) jest to osoba, który bada dany produkt - w celu zagwarantowania, że ma on wymaganą jakość zanim będzie wypuszczony do w produkcji. Inżynier ds. testów jest również odpowiedzialny za określenie najlepszego sposobu badania produktu. Do obowiązków osoba zatrudnionej na tym stanowisku należy, m.in.: przygotowywanie i przeprowadzanie testów i pomiarów, tworzenie raportów i dokumentacji technicznej oraz współpracuje i wparcie innych działów firmy, a także utrzymuje kontakt z klientem, udział w projektach badawczych firmy.


WYMAGANIA

Inżynier ds. Testów powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne (elektronika, pneumatyka) oraz znać w stopniu dobrym j. angielski. Poza tym musi mieć także wiedzę z zakresu projektowania i przeprowadzenia testów i eksperymentów oraz wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i pneumatyki. Mile widziane jest również doświadczenie na podobnym stanowisku i umiejętność obsługi aparatury pomiarowej. Inżynier ds. testów powinien cechować się również: umiejętnością pracy w zespole, dokładnością i sumiennością oraz zainteresowaniami - technicznymi i chęciami doskonalenia się w tej dziedzinie, a także analitycznym myśleniem, wysoką kulturą osobistą.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, pracownia. Pracownik ma kontakt z najnowszymi technologiami oraz możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.).


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier ds. sprzedaży może być zatrudniony, m.in.: w produkcji elektronicznej, produkcji oprogramowania C/C++, optymalizacji oprogramowania telefonów komórkowych, komputerów, w produkcji samochodów, maszyn.


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji inżyniera ds. testów kształtuje się w granicach 3,500 zł - 5,500 zł. i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Testów

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier ds. Testów