Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier elektryk

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier elektryk zajmuje się aktualizowaniem dokumentacji technicznej różnego typu instalacji. Do jego obowiązków należy również ustalanie i nadzór nad procesem kontroli zapewniających sprawne funkcjonowanie systemów dystrybucji energii elektrycznej. Inżynier elektryk nadzoruje również przeprowadzanie napraw i remontów instalacji. Często zajmuje się on również kontaktami z podwykonawcami oraz analizą i rozliczaniem kosztów.

 

WYMAGANIA

Firmy prowadzące rekrutację nastanowisko inżyniera elektryka poszukują osób, które legitymują się wyższym wykształceniem kierunkowym oraz posiadają kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Niezbędne jest również posiadanie wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonywania codziennej pracy (SEP). Inżynier elektryk powinien znać rysunek techniczny oraz obsługiwać AUTOCAD. Atutem jest również znajomość pakietu MS Office.

Inżynier elektryk z racji możliwości realizowania międzynarodowych projektów powinien bardzo dobrze lub biegle posługiwać się językiem angielskim. Pożądana jest również znajomość innych języków obcych. Z racji częstych wyjazdów i potrzeby jak największej mobilności niezbędne jest również posiadanie prawa jazdy kat. B.   

 Inżynier elektryk musi charakteryzować się pewnymi cechami charakteru, które predystynują go do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Mowa tu głównie o spostrzegawczości oraz braku lęku przed wysokością i prądem elektrycznym. Poza tym inżynier elektryk powinien również charakteryzować się wyobraźnią przestrzenną oraz chęciami do zdobywania nowych kwalifikacji.

 

WARUNKI PRACY

Praca inżyniera elektryka często jest stresująca i odpowiedzialna. Dlatego też musi on potrafić podejmować decyzje pod presją czasu oraz efektywnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi również charakteryzować się mobilnością i otwartością na częste wyjazdy.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Osoby, które chcą pracować jako inżynier elektryk mają liczne możliwości zatrudnienia. Osób pposiadających takie kwalifikacje poszukują firmy z branży telekomunikacyjnej czy informatycznej. Zatrudnienia inżynier elektryk może szukać również w przemyśle.

 

ZAROBKI

 Zarobki inżyniera elektryka są uzależnione od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia. Zazwyczaj może on liczyć na wynagrodzenie w przedziale 3 - 5 tys. zł. 

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier elektryk

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier elektryk